Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0118-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0118-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling

Opvolger van Handreikingsnorm N0116

Samenvatting

Het is niet toegestaan een medebehandeling te registreren zonder eigen zorgvraag, diagnosestelling, behandeling en face-to-face contact, bij een opname van een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2019
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 20

2018
Er is sprake van medebehandeling (190017) wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 48

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De N0118 is de opvolger van de N0116. De nieuwe norm controleert op dezelfde fouten in de registratie, alleen worden de acties gesignaleerd op DBC niveau in plaats van op zorgactiviteit niveau.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Medebehandelingen die op de data-analyse (N0057) reeds als fout zijn beoordeeld, worden in deze deelwaarneming uitgesloten. Immers, het gaat hier om de resterende risicomassa waarvan nog niet vaststaat of deze correct of nog niet correct is geregistreerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0118-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met gekoppeld een zorgactiviteit medebehandeling (190017)

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) In hetzelfde subtraject waaraan de medebehandeling (190017) is gekoppeld, is:
- géén sprake van een behandeling (zorgactiviteit met zorgprofielklasse 5, 6, 13, 14, 15, 16, zorgprofielklasse 20, 21, 22 (t/m uitvoerdatum 2016)
en
- geen ZI codes uit de add-on hist tabel (vanaf uitvoerdatum 2017))

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het medebehandeling consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

Het is mogelijk dat geen medebehandeling had moeten worden geregistreerd, maar een ICC-subtraject. Omdat niet uit de data af te leiden is of er inderdaad een ICC subtraject geopend had kunnen worden, wordt enkel de opbrengst bepaald door het verwijderen van de medebehandeling.

ValueCareLogo2.png