Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0116-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0116-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan een medebehandeling te registreren zonder eigen zorgvraag, diagnosestelling, behandeling en face-to-face contact, bij een opname van een ander specialisme.

Door middel van een deelwaarneming op onderstaande massa dient het ziekenhuis vast te stellen of sprake is geweest van face-to-face contact met een medisch specialist of arts-assistent, een eigen zorgvraag, diagnosestelling en behandeling.

Onder (mede)behandeling wordt verstaan: als uit dossieronderzoek blijkt dat er sprake is geweest van behandelbeleid of voorgeschreven medicatie, uitgevoerd door een hoofdbehandelaar.

Regelgeving / beleid

Er is sprake van medebehandeling (190017) wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732, Artikel 24.45

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er wordt in de deelwaarneming N0116 gekeken naar sprake van behandeling in relatie tot meerdere zorgprofielklassen, waaronder ZPK 20, 21 en 22. Deze zorgprofielklassen (add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren) komen per 1-1-2017 niet meer voor in de zorgactiviteiten tabel. Daarom vooruitlopend op basis van de definitieve versie van de Handreiking alvast toegevoegd: vanaf verrichtingsdatum 1-1-2017 wordt voor add-on geneesmiddelen gekeken naar de ZI-nummers uit de landelijke add-on hist tabel. 

Interpretaties

Er wordt in de deelwaarneming N0116 gekeken naar sprake van behandeling in relatie tot meerdere zorgprofielklassen, waaronder ZPK 20, 21 en 22. Deze zorgprofielklassen (add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren) komen per 1-1-2017 niet meer voor in de zorgactiviteiten tabel. Daarom vooruitlopend op basis van de definitieve versie van de Handreiking alvast toegevoegd: vanaf verrichtingsdatum 1-1-2017 wordt voor add-on geneesmiddelen gekeken naar de ZI-nummers uit de landelijke add-on hist tabel. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0116-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle medebehandeling consulten (190017)

                                   Blauwepijl.png                                    

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar


  Blauwepijl.png    

3) In hetzelfde subtraject waaraan de medebehandeling (190017) is gekoppeld, is géén sprake van een behandeling (zorgactiviteit met zorgprofielklasse 5, 6, 13, 14, 15, 16, zorgprofielklasse 20, 21,22 (t/m uitvoerdatum 2016) en geen ZI codes uit de add-on hist tabel (vanaf uitvoerdatum 2017))

  Blauwepijl.png    

4) Stel door middel van deelwaarneming vast of er sprake is geweest van face-to-face contact met een medisch specialist, arts-assistent, een eigen zorgvraag, diagnosestelling en behandeling.

Neem in de beoordeling alle medebehandeling zorgactiviteiten in het subtraject mee


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Het medebehandeling consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

Het is mogelijk dat geen medebehandeling had moeten worden geregistreerd, maar een ICC-subtraject. Omdat niet uit de data af te leiden is of er inderdaad een ICC subtraject geopend had kunnen worden, wordt enkel de opbrengst bepaald door het verwijderen van de medebehandeling.

ValueCareLogo2.png