Deelwaarneming - Klinische periode verdeeld over meerdere subtrajecten over meerdere specialismen (N0674-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0674-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 5.5

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de verpleegdagen uit één klinische periode aan subtrajecten van verschillende specialismen te koppelen, tenzij er sprake is van overname door het andere specialisme.

Vanuit dit bestand moet een deelwaarneming worden uitgevoerd op ondergenoemde deelmassa. Wanneer deze verdeeld is over twee (of meer) specialismes moet er gekeken worden of er sprake is van (definitieve) overname door het tweede (of volgende) specialisme.

Regelgeving / beleid
2019
Het registreren van verpleegdagen uit één klinische periode aan subtrajecten van verschillende specialismen is alleen toegestaan indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme. De opvolgende verpleegdagen kunnen dan worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 1 & Toelichting art. 5a lid 1

2018
Het registreren van verpleegdagen uit één klinische periode aan subtrajecten van verschillende specialismen is alleen toegestaan indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap aan een ander poortspecialisme. De opvolgende verpleegdagen kunnen dan worden gekoppeld aan het subtraject van de ‘nieuwe’ hoofdbehandelaar.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 1 & Toelichting art. 5a lid 1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Uitleg voor ziekenhuizen: voer een deelwaarneming op de opnames in de deelmassa uit. Het aantal keer dat bovengenoemde combinaties voorkomen in deze deelwaarneming dient naar verhouding met hun voorkomen in de deelmassa te zijn. Dit wordt in de toelichting vermeld. Elke combinatie dient minimaal één keer voor te komen in de deelwaarneming. Om dit te realiseren, dient er in de deelwaarneming eventueel bij getrokken te worden.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Klinische periode verdeeld over meerdere subtrajecten over meerdere specialismen (N0674-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle verpleegdagen (190200, 190218)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Verpleegdagen verdeeld over meerdere subtrajecten van specifieke specialismen
a. Longgeneeskunde (03222) / Interne Geneeskunde (0313)
b. Neurologie (0330) / Neurochirurgie (0308)
c. Orthopedie (0305) / Heelkunde (0303)
d.Cardiologie (0320) / Cardiochirurgie (0328)
e. MDL (0318) / Interne Geneeskunde (0313)
f. Urologie (0306) / Gynaecologie (0307)
g. Urologie (0306) / Interne Geneeskunde (0313)
h. Heelkunde (0303) / MDL (0318)
i. Cardiologie (0320) / Longgeneeskunde (0322)
j. Cardiologie (0320) / Interne Geneeskunde (0313)

Blauwepijl.png

4) Deelwaarneming: stel vast of in het medisch dossier aantoonbaar is dat er sprake is van overdracht van het klinische hoofdbehandelaarschap naar het andere (de anderen) specialisme(n)


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de verpleegdagen om te hangen van het subtraject met de minste verpleegdagen naar het subtraject van het specialisme waar de meeste verpleegdagen aan gekoppeld zijn. Indien het aantal dagen gelijk verdeeld is, dan worden de verpleegdagen van de patiënt toebedeeld aan het specialisme waar de patiënt als eerste is opgenomen. De resulterende subtrajecten worden opnieuw gegrouperd. De financiële impact is het verschil in de som van de waarde van beide subtrajecten vóór en ná het omhangen van de verpleegdagen.

Zie Berekening financiële impact - Impact bij verdelen van verpleegdagen

ValueCareLogo2.png