Deelwaarneming - Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0918-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 6.12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Deelwaarneming op de juiste uitvoerder/eindverantwoordelijk van kaakverrichtingen.

Regelgeving / beleid
2019
Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen wordt een deel van de behandeling uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld mondhygiënist). Hiervoor mogen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4g

2018
Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen kan een deel van de behandeling uitgevoerd worden door een andere beroepsbeoefenaar (bijv. mondhygiënist). Hiervoor kunnen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4g

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Tot kaakchirurgische prestaties behoren alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962)

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een kaakchirurg

Blauwepijl.png

4) Deelwaarneming waarbij minder dan 12 maanden voorafgaande, aan de geregistreerde verrichtingen door een andere beroepsbeoefenaar, de kaakchirurg zelf een behandeling heeft uitgevoerd.

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png