Deelwaarneming - Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0918-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 6.12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Deelwaarneming op de juiste uitvoerder/eindverantwoordelijk van kaakverrichtingen.

Regelgeving / beleid

Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen kan een deel van de behandeling uitgevoerd worden door een andere beroepsbeoefenaar (bijv. mondhygiënist). Hiervoor kunnen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

2018: NR/REG-1816, Artikel 34D.4G

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Deze deelwaarneming is aangepast: er moet nu gekeken worden naar welke patiënten de kaakchirurg als hoofbehandelaar minder dan 12 maanden voorafgaande aan de geregistreerde verrichtingen door een andere beroepsbeoefenaar, zelf een behandeling heeft uitgevoerd. 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

  1. Tot kaakchirurgische prestaties behoren alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962)

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een kaakchirurg

Blauwepijl.png

4) Deelwaarneming waarbij minder dan 12 maanden voorafgaande, aan de geregistreerde verrichtingen door een andere beroepsbeoefenaar, de kaakchirurg zelf een behandeling heeft uitgevoerd.
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiele wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png