Deelwaarneming - Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0879-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0879-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC-behandeldag, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Regelgeving / beleid

2018:

Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:

  • dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),
  • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).


2018: NR/REG-1816, artikel 24.1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: ZA 190065, 190162, 190163 en de nieuwe IC dagen: 190157 en 190158. ZA 090614 heeft een einddatum gekregen.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Wanneer er niet met data analyse aangetoond kan worden dat deze polikliniekbezoeken zijn ingepland vooraf aan de niet geplande klinische opname, dan kan deze deelwaarneming van de N0879 gedaan worden. Ander kan de data analyse N0878 gebruikt worden.
Programmeerbare norm

"Er is sprake van  “Deelwaarneming - Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0879-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle herhaal polikliniekbezoeken (190008, 190013, 190065, 190162, 190163 )

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (190153 t/m 190155, vanaf 2018: 190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) geregistreerd. De afspraak van het herhaal polikliniekbezoek is niet ingepland voorafgaand aan deze geplande verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC.


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png