Deelprestaties E, F en G met meer dan 5 procent afwezigheid (N1686)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1686

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 16.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

DBC's met verblijf op deelprestaties E, F en G en meer dan 5% afwezigheidsdagen zijn mogelijk onrechtmatig.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Voor het vastleggen van een deelprestatie met verblijf zijn specifieke eisen gesteld. Voor deelprestaties E, F en G betekent dit o.a. dat de patiënt gedurende de behandeling de kliniek niet verlaat en dat de patiënten gedurende het verblijf in een (overwegend) gesloten setting verblijven waarbij de patiënten de kliniek niet zonder toestemming kunnen verlaten.

In de spelregels wordt ingegaan op de eisen die ten grondslag liggen aan de verschillende deelprestaties verblijf. Bij verblijfscategorieën E, F en G zijn o.a. de aan- en afwezigheidsregistratie alsmede de fysieke setting die de vrijheden patiënt beperken, van belang.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Bijlage 4: Deelprestaties verblijf (24-uursverblijf), p.72-75)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Bijlage 4: Deelprestaties verblijf (24-uursverblijf), p.79-82)

2016
Deelprestaties verblijf

Deelprestaties E. 'Bedbezetting: De patiënten blijven tijdens de duur van de behandeling in de kliniek.'

Deelprestaties F/G. 'Bedbezetting: De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.'

(Bron: NR/CU-565, Bijlage 6)

2017
Deelprestaties verblijf

Deelprestaties E. 'Bedbezetting: De patiënten blijven tijdens de duur van de behandeling in de kliniek.'

Deelprestaties F/G. 'Bedbezetting: De patiënten blijven tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek.'

(Bron: NR/REG-1734, Bijlage 5)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. DBC's met meer dan 5% afwezigheid worden alleen getoond indien over de hele massa meer dan 5% afwezigheid is geregistreerd over het aantal dagen op EFG plaatsing (bron: brief GGZ Nederland 1-12-2015).
  2. Het percentage waarop wordt gesignaleerd is instelbaar, default wordt een percentage van 5% gehanteerd.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelprestaties E, F en G met meer dan 5 procent afwezigheid (N1686)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC bevat één of meerdere verblijfsdagen van Deelprestaties E, F, en G

Blauwepijl.png

4) Totaal aantal afwezigheidsdagen tijdens de betreffende opnameperiode(s) is meer dan 5% van de totale duur van de betreffende opname(s) (indien over de hele massa meer dan 5% afwezigheid is geregistreerd over het aantal dagen op EFG plaatsing) 

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van deelprestaties E, F en G waar de medische noodzaak niet kan worden aangetoond en gecorrrigeerd zijn naar een passende deelprestatie.


ValueCarelogo2022.png