De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code (N0751)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0751
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Subtrajecten - Openen en sluiten (R06412)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Subtrajecten – Openen en sluiten
 9. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Subtrajecten – Openen en sluiten
Samenvatting

Een subtraject moet geopend worden bij het eerste patiënt contact. Dit moet door, of uit naam van de specialist (hoofdbehandelaar worden gedaan) conform de registratieregels van DBC-Onderhoud.

Regelgeving / beleid
2014
Een zorgtraject moet geopend worden volgens de geldende regels door een poortspecialist. De poortfunctie kan door een poortspecialist (zie BR/CU-2111 7.24), een medisch specialist van een ondersteunend specialisme, klinisch fysicus audioloog of een specialist ouderengeneeskunde worden uitgevoerd indien de NZa voor dat specialisme of dat type van zorg een typeringslijst heeft vastgesteld. Dit geldt voor: radiologie (0362), anesthesiologie (0389), klinische genetica (0390), audiologie (1900) en geriatrische revalidatiezorg (8418).

De zorgverlener die de poortfunctie uitvoert is verantwoordelijk voor een juiste typering van een zorgtraject/subtraject bij de geleverde zorg.

Wanneer een patiënt van buiten de instelling (extern) of vanuit de eigen instelling (intern) bij een poortspecialisme (ook op de SEH) met een reguliere of spoedeisende zorgvraag komt waar nog geen zorgtraject voor is geopend, wordt een zorgtraject met subtraject ZT11 geopend. Ook bij overname van een nog niet bekende patiënt uit een andere instelling begint het zorgtraject met een subtraject met ZT11. Hiervoor is gekozen omdat voor een nieuwe patiënt in de regel meer inzet geleverd wordt dan voor een bekende patiënt. Ook al is er sprake van voortzetting van een elders ingezette behandeling.

2014: BR/CU-2111 - artikel 7.24, 7.25, 10.4; NR/CU-240 - artikel 6.1, 6.2, 6.6, 7, 15.12; Boetebesluit Antonius: neurologie-KNF-artsen; DBC-Onderhoud - Registratieregels V201311147.26 Poortfunctie

2015
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390).5 Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant.

2015: BR/CU-2136 Artikel 7.26.

2016
Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten:interventie-radioloog(0362), anesthesist als pijnbestrijder(0389) en klinisch geneticus(0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant.

2016: NR/CU-266 art. 3bb

2017
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als ijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgendeberoeps beoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent,klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde(8418), SEH-arts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant.

2017: NR/REG-1732 art. 3 lid bb

2018
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid bb

2019
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist en physician assistant. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2019: NR/REG-1907a art. 1 lid cc

2020
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid dd

2021
Poortfunctie

Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: interventie-radioloog (0362), anesthesist als pijnbestrijder (0389) en klinisch geneticus (0390). Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: arts-assistent, klinisch fysicus audioloog (1900), specialist ouderengeneeskunde (8418), SEHarts KNMG, verpleegkundig specialist, physician assistant en klinisch technologen. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie uitvoeren, maar declareren alleen overige zorgproducten.

2021: NR/REG-2103a art. 1 lid dd

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Geldige AGB-code wordt gedefinieerd als een geldige code in de Vektis-tabel als medisch specialist (03)
 2. Specialist ouderengeneeskunde (8418), SEH KNMG (8417), klinische fysicus audioloog (8429) en klinisch technoloog (8432) mogen ook de poortfunctie uitvoeren en worden daarom uitgesloten van signalering. Echter, deze zorgverlenersoort codes zijn in de meeste zissen niet expliciet terug te vinden (meestal alleen 84). De consultant kan dit met het ziekenhuis bespreken en, indien gewenst, lokaal een uitsluiting maken op zorgverlenersoort 84.
 3. Volgens intern beleid van sommige klanten mogen verpleegkundig specialisten (agb 91) en physician assistants (agb 57) na 2015 geen DBC's op hun naam hebben staan. De datum tot en/of vanaf wanneer dit niet mag, is daarom in te stellen met een parameter.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “De uitvoerder van het subtraject heeft een ongeldige code (N0751)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Subtraject ZT11 

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) De uitvoerder van het subtraject heeft geen geldige AGB specialist code (03), is geen klinisch fysicus audioloog (19), geen klinich technoloog (32), geen physician assistant (57) of geen verpleegkundig specialist (91) op het moment van openen van het subtraject


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject

ValueCareLogo2.png