De combinatie van OZP verrichting en zorgproductcode komt voor in de relatietabel van ZN (N0629)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0629
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. DOT Controle Regels 2014 - D.P.A.99.08a Parallelliteit overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek
  2. Norm is vervallen per 31-12-2013. 

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - OZP - Overig Zorgproduct
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - OZP - Overig Zorgproduct
Samenvatting

Indien een OZP verrichting wordt geregistreerd en parallel hieraan wordt een subtraject van hetzelfde specialisme geopend, waarvan de combinatie voorkomt op de relatietabel van ZN, dan betreft dit onterechte registratie. 

Regelgeving / beleid
2013 & 2014
Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door de poortspecialist geopend indien een poortspecialist, op verzoek van de eerstelijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de DBC-systematiek niet geldt (kaakchirurgie), een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch specialistische behandeling en diagnostiek en prenatale screening levert aan een patiënt. Indien dit overig zorgproduct binnen één week na het moment van uitvoering leidt tot opening van een zorg- en subtraject, kan dit overig zorgproduct niet worden gedeclareerd. In dat geval dient het zorg- en subtraject met ZT41 te worden gewijzigd in een zorg- en subtraject met ZT11, maakt de zorgactiviteit deel uit van het zorg- en subtraject en is er geen sprake meer van een overig zorgproduct. Het DBC zorg- en subtraject krijgt hierbij als startdatum de datum waarop het overig zorgproduct is uitgevoerd.

Toelichting

Indien een poortspecialist in de rol van ondersteuner op verzoek van een specialisme van de eigen instelling een zorgactiviteit levert welke op het overzicht overige zorgproducten voorkomt, dan zijn de zorgactiviteiten enkel onderdeel van het zorgprofiel van het aanvragend specialisme en is er geen sprake van een overige zorgproduct. De zorgactiviteiten dienen bij het zorgtraject van de aanvragende specialist te worden vastgelegd (zie ook artikel 8.5).

2014: NR/CU-257 art. 8.3

2013: NR/CU-228 art. 6.3

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “De combinatie van OZP verrichting en zorgproductcode komt voor in de relatietabel van ZN (N0629)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle OZP-verrichtingen uitgevoerd in controlejaar met volgende tarief types
a. 11 - OZP Eerstelijns Diagnostiek - Med. specialist. behand. en diagn
b. 20 - OZP Eerstelijns diagnostiek
c. 25 - OZP Paramedische behandeling en  onderzoek  

Blauwepijl.png
2) Regulier of vervolg subtraject op kalenderdag van de OZP verrichting En subtraject heeft een (voorlopig) Zorgproductcode
Blauwepijl.png
3) De combinatie OZP-verrichting en Zorgproductcode komt voor in de Relatietabellen 30 en  31(ZPC relatie OVP tabel betreft een lijst van combinaties van OVP’s en zorgproducten die niet als parallelle trajecten bij één patiënt mogen voorkomen) van Zorgverzekeraars Nederland
Blauwepijl.png
4) Uitvoerend specialisme van de OZP-verrichting is gelijk aan het specialisme van het te koppelen reguliere subtraject

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Koppel los te factureren zorgactiviteit aan subtraject

Berekening financiële impact

De OZP wordt verwijderd en gekoppeld aan het subtraject. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP


ValueCareLogo2.png