Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek (N0365-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0365-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Er mag alleen een dagverpleging geregistreerd worden als op dezelfde dag een onderzoek of behandeling onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist plaatsvindt.

Regelgeving / beleid
2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt: 

  1. Er is op dezelfde dag geen sprake van medische specialistische behandeling of onderzoek indien er geen zorgactiviteit uit ZPK 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21 of 22 aanwezig is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Toelichting interpretatiekeuze: In landelijke bijeenkomsten is aangegeven dat het onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist kan. Het specialisme van de dagverpleging dient om deze reden overeen te komen met het uitvoerende of aanvragende specialisme van het onderzoek of de behandeling.
  2. Wanneer het DBC nummer bij de dagverpleging nog niet gevuld is, dan wordt er gekeken of de zorgactiviteit uit ZPK 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 hetzelfde aanvragend / uitvoerend specialisme heeft als uitvoerend specialisme van dagverpleging.
  3. Parameter N0365_SPECIALIST_TYPE wordt in deze norm gebruikt om aan te geven welk specialist type niet als geldig uitvoerend specialist geldt.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek (N0365-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dagverpleging (190030 en 190090)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is op dezelfde dag geen sprake van medische specialistische behandeling of onderzoek indien er geen zorgactiviteit uitgevoerd/aangevraagd door een geldige specialist uizorgprofielklassen 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 voor dezelfde patiënt, op dezelfde dag, in het zelfde subtraject aanwezig is

of

er geen zorgactiviteit uitgevoerd/aangevraagd door een geldige specialist uit zorgprofielklassen 20, 21 of 22 (t/m uitvoerdatum 2016) ZI code uit de add-on hist tabel (vanaf uitvoerdatum 2017) voor dezelfde patiënt, op dezelfde dag aanwezig is.


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png