Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek (N0365)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0365
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 4
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 4
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Dagverpleging
Samenvatting

Er mag alleen een dagverpleging geregistreerd worden als op dezelfde dag een onderzoek of behandeling onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist plaatsvindt.

Regelgeving / beleid

Een dagverpleging (190035, 190055, 190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar [Onder ‘in het algemeen voorzienbaar’ wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland) en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd] 2015: BR/CU-2136 art 11.4

Een dagverpleging (190035, 190055, 190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar [Onder ‘in het algemeen voorzienbaar’ wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland) en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd]

2014: BR/CU-2111 Artikel 11.5 ; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art 12.4

Dagverpleging I : Normaal (190210, 190281, 190035)
Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].

Dagverpleging II: Zwaar (190055)
Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een behandeling door een medisch specialist, bij welke behandeling minimaal één verrichting uit bijlage 1 van de beleidsregel ‘Definities curatieve tweedelijns somatische zorg’ wordt geregistreerd [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].

Dagverpleging gespecialiseerd brandwondencentrum (190030)

2013: BR/CU-2081 Artikel 11.5.10/ Artikel 11.5.11/ Bijlage 3; BR/CU-2102 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3; BR/CU-2104 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3.

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.93

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt: 

  1. Er is op dezelfde dag geen sprake van medische specialistische behandeling of onderzoek indien er geen zorgactiviteit uit ZPK 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21 of 22 aanwezig is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Toelichting interpretatiekeuze: In landelijke bijeenkomsten is aangegeven dat het onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist kan. Het specialisme van de dagverpleging dient om deze reden overeen te komen met het uitvoerende of aanvragende specialisme van het onderzoek of de behandeling.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek (N0365)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (231901 en alle zpk 2 met uitzondering van 190091)

* Uitgevoerd door een medisch specialist

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is op dezelfde dag geen sprake van medische specialistische behandeling of onderzoek indien er geen zorgactiviteit uit

2014: ZPK 4, 5, 6, 7, 13, 15, 20, 21 of 22

2015: ZPK 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21 of 22

of zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 (Kaakchirurgie) aanwezig is

** In 2015 is het specialisme van de aanvrager of uitvoerder van de behandeling of het onderzoek gelijk aan het specialisme van de dagverpleging

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting

ValueCareLogo2.png