Dagverpleging zonder geldige opname (N0053-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0053-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Dagverpleging is alleen toegestaan als er sprake is van een geldige dagopname.

Regelgeving / beleid
2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

2018
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 11

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar. 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Er wordt van uitgegaan dat het uitvoerend specialisme van de zorgactiviteit voor dagverpleging en het uitvoerend specialisme van de opname moeten overeenkomen.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Dagverpleging zonder geldige opname (N0053-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (190030, 190090 en 231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Er is geen opname voor behandelaar gevonden en/of uitvoerder dagverpleging zorgactiviteit en uitvoerder in opnamemodule komen niet overeen
Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png