Dagverpleging op een niet voor dagverpleging ingerichte afdeling (N0056-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0056-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Dagverpleging mag alleen uitgevoerd worden op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

Regelgeving / beleid
2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Vanaf 01-03-2020 dient er niet meer gecontroleerd te worden of een dagverpleging is uitgevoerd op een afdeling die hiervoor is ingericht. Acties vanaf 01-03-2020 worden uitgesloten, maar alleen binnen de handreiking. Binnen daily auditing blijven acties vanaf 01-03-2020 nog wel getoond worden.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Het ziekenhuis dient wel een beoordeling te doen of de lijst met voor dagverpleging ingerichte afdelingen nog up-to-date is. Dit is per ziekenhuis klant inzichtelijk.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagverpleging op een niet voor dagverpleging ingerichte afdeling (N0056-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dagverpleging (190030, 190090 en 231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De dagverpleging is geregistreerd op een afdeling die niet voor dagverpleging is ingericht. Dit wordt gecontroleerd op basis van het door de instelling opgestelde lijst afdelingen ingericht voor dagverpleging


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png