Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0281
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 4
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 4
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Dagverpleging
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Dagverpleging
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Dagverpleging
Samenvatting

Per specialisme mag maximaal één dagverpleging per kalenderdag worden vastgelegd.

Regelgeving / beleid

Een dagverpleging (190035, 190055, 190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar [Onder ‘in het algemeen voorzienbaar’ wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland) en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd]

2015: BR/CU-2136 art 11.4

2014: BR/CU-2111 Artikel 11.5 ; BR/CU-2121, BR/CU-2130BR/CU-2134 art 12.4

Dagverpleging I : Normaal (190210, 190281, 190035)
Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].

Dagverpleging II: Zwaar (190055)
Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een behandeling door een medisch specialist, bij welke behandeling minimaal één verrichting uit bijlage 1 van de beleidsregel ‘Definities curatieve tweedelijns somatische zorg’ wordt geregistreerd [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].

Dagverpleging gespecialiseerd brandwondencentrum (190030)

2013: BR/CU-2081 Artikel 11.5.10/ Artikel 11.5.11/ Bijlage 3; BR/CU-2102 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3; BR/CU-2104 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3.

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 23 juli 2015, D.P.A. 99.96

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (231901 en alle zpk 2 met uitzondering van 190091)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Er is meer dan één dagverpleging geregistreerd is per specialisme voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag

Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Het aantal onterechte dagopnames wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele verrichting

ValueCareLogo2.png