Dagverpleging niet gepland (N0315)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0315
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Dagverpleging
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Dagverpleging
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Dagverpleging
 4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Dagverpleging
 5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Dagverpleging
 6. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2016 - Dagverpleging
 7. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2015 - Dagverpleging
 8. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2014 - Dagverpleging
 9. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Dagverpleging
Samenvatting

Een dagverpleging dient geplande zorg te zijn.

Regelgeving / beleid
2013
Dagverpleging I: Normaal (190210, 190281, 190035)

Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].

Dagverpleging II: Zwaar (190055)

Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een behandeling door een medisch specialist, bij welke behandeling minimaal één verrichting uit bijlage 1 van de beleidsregel ‘Definities curatieve tweedelijns somatische zorg’ wordt geregistreerd [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd].


2013: BR/CU-2081 Artikel 11.5.10/ Artikel 11.5.11/ Bijlage 3; BR/CU-2102 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3; BR/CU-2104 Artikel 11.5.11/ Artikel 11.5.12/ Bijlage 3.

2015
Een dagverpleging (190035, 190055, 190030 en 190090) is een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar [Onder ‘in het algemeen voorzienbaar’ wordt verstaan: dagbehandeling bij electieve zorg (vooraf ingepland) en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door een medisch specialist [Maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag. Een dagverpleging mag niet tijdens een klinische opname worden geregistreerd]

2015: BR/CU-2136 art. 11.4

2014: BR/CU-2111 art. 11.5, BR/CU-2121, BR/CU-2130, BR/CU-2134 art. 12.4

2016
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2016: NR/CU-266 art. 24.9

2017
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 9

2018
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 11

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25

2021
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 25

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. In het ZIS wordt niet goed vastgelegd op welk moment een dagverpleging wordt ingepland, hierdoor is dus ook niet vast te stellen of inplanning minimaal een dag van tevoren heeft plaatsgevonden op basis van de registratie. Om te bepalen of een dagverpleging vooraf was gepland of niet, kijkt het ziekenhuis naar het volgende:
  • Indien de inschrijfdatum van de opname voor de opname datum ligt, gaat het ziekenhuis ervan uit dat er geen sprake is van een spoedopname.
  • Als een dagverpleging is gestart na een bezoek van de patiënt aan de SEH-afdeling of verloskamer op dezelfde kalenderdag voor hetzelfde specialisme, gaat het ziekenhuis er vanuit dat de dagverpleging niet vooraf was ingepland.
 2. Spoedverrichtingen 190015 en 190016 worden niet altijd volledig geregistreerd. Middels een parameter (SPOED_VIA_OPNAME) kunnen ook dagen waarop een spoedopname aanwezig is aangemerkt worden als dagen waarop een spoedverrichting aanwezig is.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Dagverpleging niet gepland (N0315)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging (231901 en alle zpk 2 met uitzondering van 190091)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png Blauwepijl.png
3) De dagverpleging heeft plaatsgevonden op de eerste dag van het reguliere subtraject waaraan het is gekoppeld  En op dezelfde dag is er een spoed ZA 190015/190016 geregistreerd En de inschrijfdatum van de opname ligt Niet voor de opnamedatum 

4) De dagverpleging is gestart ná een bezoek aan de SEH-afdeling of verloskamer voor hetzelfde specialisme op dezelfde kalenderdag en zowel het consult als de dagverpleging zijn gekoppeld aan hetzelfde subtraject 

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd en in afwezigheid van een nadere ZPK1, 2, 3 of 19 wordt een eerste consult toegevoegd omdat er vanuit gegaan wordt dat er wel face-to-face contact met de patiënt heeft plaatsgevonden. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting


ValueCareLogo2.png