Dagverpleging met op dezelfde dag voorafgaand een spoed consult (N0444-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0444-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

In het geval van geregistreerde dagverpleging, mag er geen sprake zijn van een zorgactiviteit code 190015 en/of 190016 voorafgaand aan de dagverpleging op dezelfde dag binnen hetzelfde specialisme.

Regelgeving / beleid
2020
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 25


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Dagverpleging (190030 en 190090)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 25

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagverpleging met op dezelfde dag voorafgaand een spoed consult (N0444-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dagverpleging (190030 en 190090)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag en voor hetzelfde specialisme is er een spoed ZA 190015/190016 geregistreerd welke een starttijd heeft die voor de opnametijd van de dagverpleging ligt


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De dagverpleging wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png