Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek onder algehele anesthesie of diepe sedatie (N0369-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0369-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Er is sprake van een dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek, wanneer er geen zorgactiviteiten geregistreerd zijn uit de productgroep 3 t/m 8. Middels integrale controle moet er worden aangetoond dat er spake is van algehele anesthesie of diepe sedatie. 

Regelgeving / beleid
2020
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3k


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3k

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In de toelichting van de controle wordt aangegeven of Anesthesie-verrichtingen zijn geregistreerd (ZPK=6, beginnend met '039', en 'anesthe' in de omschrijving). Dit is voor ziekenhuis klanten ter ondersteuning bij de controle.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek onder algehele anesthesie of diepe sedatie (N0369-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen verpleegdag kaakchirurgie (231902) EN geen zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 voor dezelfde patiënt, op dezelfde dag geregistreerd. Toon middels integrale controle aan of er sprake is van algehele anesthesie of diepe sedatie


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png