Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek (N0367-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0367-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Dagverpleging (R06405)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Er is sprake van een dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek, wanneer er zorgactiviteiten geregistreerd zijn uit de productgroep 3 t/m 8 op locatie niet zijnde OK.

Regelgeving / beleid
2020
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2020: NR/REG-2001a art. 29 lid 3k


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mogen geregistreerd worden als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling.

2019
Dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3k

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Aandachtspunt: Deze norm maakt gebruik van een parameter welke aangeeft wat de afdeling, werkplek, of kostenplaats is voor de OK. Tenminste één van deze parameters (N0367_KOSTENPL_OK, N0367_WERKPLEK_OK, of N0367_AFDELING_OK) is per ziekenhuis klant ingevuld.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek (N0367-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is tenminste een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 voor dezelfde patiënt, op dezelfde dag geregistreerd. Geen van deze zorgactiviteiten zijn op de locatie OK geregistreerdLogica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png