Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek (N0367-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0367-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 4

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een Dagverpleging
Samenvatting

Er is sprake van een dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek, wanneer er zorgactiviteiten geregistreerd zijn uit de productgroep 3 t/m 8 op locatie niet zijnde OK.

Regelgeving / beleid

Dagverpleging kaakchirurgie (231901). Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een kaakchirurgisch(e) onderzoek of behandeling in algehele anesthesie of diepe sedatie (met ondersteuning van een anesthesist) waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling.


2018: NR/REG-1816, artikel 24.11, 29.3k

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Aandachtspunt: Deze norm maakt gebruik van een parameter welke aangeeft wat de afdeling, werkplek, of kostenplaats is voor de OK.

Tenminste één van deze parameters (N0367_KOSTENPL_OK, N0367_WERKPLEK_OK, of N0367_AFDELING_OK) is per ziekenhuis klant ingevuld.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm
Er is sprake van  “Dagverpleging kaakchirurgie zonder kaakchirurgische behandeling of onderzoek (N0367-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle dagverpleging kaakchirurgie (231901)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Er is tenminste een zorgactiviteit uit productgroep 3 t/m 8 voor dezelfde patiënt, op dezelfde dag geregistreerd. Geen van deze zorgactiviteiten zijn op de locatie OK geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3 

 

Berekening financiële impact

De financiele impact wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting

ValueCareLogo2.png