Dagbesteding i.c.m. directe contacten (N1734)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1734

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 25.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Dagbesteding mag niet tegelijkertijd met directe tijdschrijfactiviteiten worden geregistreerd.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
  • Dagbesteding mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen met overnachting. Dagbesteding mag echter niet geregistreerd worden met verblijf zonder overnachting.
  • Dagbesteding mag echter niet geregistreerd worden met verblijf zonder overnachting.
  • Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén directe patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren. Tijdens de uren dagbesteding worden patiënten namelijk niet behandeld of verpleegd.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.2.1, p.33-35)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.2.1, p.36-37)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dagbesteding i.c.m. directe contacten (N1734)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle tijdschrijfactiviteiten

Blauwepijl.png

2) Tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdschrijfactiviteiten die directe tijd bevatten en waarbij de hoofdcliënt aanwezig is

Blauwepijl.png

4) Tijdschrijfactiviteit overlapt met dagbestedingsactiviteit op dezelfde DBC

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de dagbestedingsactiviteit t.t.v. de overlap.

ValueCareLogo2.png