DOT Controleregels 2016

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

D.P.A.35.180 Parallelliteit binnen specialisme klinische geriatrie

D.P.A.99.01 Parallelliteit Diagnose Combinatie tabel

D.P.A.99.02 Parallelliteit dubbelzijdige aandoeningen

D.P.A.99.04 Parallelliteit ICC

D.P.A.99.05 Parallelliteit ICC

D.A.99.07 Afkeuring overig Zorgproduct

D.P.A.99.08a Parallelliteit overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek

D.S.A.99.08b Seriële afkeuring overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek

Vervallen per 31-12-2014. Bijbehorende norm N0190 behoort vanaf 2015 tot overige rechtmatigheid.

D.P.A.99.08c Parallelliteit overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek

 • Nog te bouwen

D.S.A.99.08d Seriële afkeuring overig Zorgproduct eerstelijnsdiagnostiek

 • Nog te bouwen

D.P.A.99.09 Parallelliteit IC zorgactiviteit

D.P.A.99.11 Parallelliteit IC zorgactiviteit

D.D.A.99.12 Duur klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.13 Duur niet-klinisch operatief Zorgproduct

D.D.A.99.14 Duur niet-klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.15 Duur (365 dagen) niet-klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.15.01 Duur (120 dagen) niet-klinisch Zorgproduct

D.D.A.99.16 Duur thuisbeademing

D.D.A.99.17 Duur hemodialyse

D.P.A.99.45 Parallel chronisch long falen

 • Vervallen per 31-12-2013

D.P.A.99.46 Parallelliteit donor

D.P.A.99.47 Parallelliteit IC toeslag

D.PS.A.99.48 Nazorg cochleaire implantaten

D.PS.A.99.48.01 Nazorg cochleaire implantaten

 • Nog te bouwen

D.PS.A.99.49 Nazorg na orgaantransplantatie

D.PS.A.99.49.01 Nazorg na orgaantransplantatie

 • Nog te bouwen

D.PS.A.99.50.01 Nazorg stamceltransplantaties

D.P.A.99.51 Parallelliteit AICD-implantatie

D.P.A.99.52 Parallelliteit ICC-IC en IC-behandeldag

D.P.A.99.53 Parallelliteit ordertarief/INR bepaling

D.P.A.99.54 Toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

D.P.A.99.55 Parallelliteit toeslag thuisbehandeling enkelvoudige ergotherapie

D.PS.A.99.56 Intakecontact hartrevalidatie

Vervallen per 1-1-2014. Bijbehorende norm N0574 hoort per 1-1-2014 tot overige rechtmatigheid.

D.P.A.99.57a Parallelliteit verkeerde bed/IC-dag

D.P.A.99.58a Parallelliteit verblijf gezonde moeder/IC-behandeldag

D.P.A.99.59a Parallelliteit verblijf gezonde zuigeling/IC-behandeldag

D.P.A.99.60a Parallelliteit vervallen ziekenhuisindicatie/IC-behandeldag

D.P.A.99.61 Parallelliteit overig traject

D.S.A.99.62 Serialiteit Post IC-High Care

D.P.A.99.64 Parallelliteit MRI

D.P.A.99.65 Parallelliteit MRI

D.P.A.99.66 Parallelliteit MRI

D.P.A.99.67 Parallelliteit MRI

D.A.16.68 Duur kinderoncologische behandelingen

D.D.A.16.68.01 Duur kinderoncologische behandelingen

D.D.A.27.69 Duur revalidatiegeneeskunde

D.D.A.8418.70 Duur geriatrische revalidatiezorg

D.P.A.16.74 Parallelliteit topreferente kinderoncologie

D.P.A.99.75 Parallelliteit epilepsiebehandeling

D.P.A.99.76 Parallelliteit MRI (maximaal 2)

D.P.A.27.78 Parallelliteit Specialistische Revalidatie Behandeling

 • Vervallen per 31-12-2012

D.P.A.27.80 Parallelliteit Specialistische Revalidatie Behandeling

 • Vervallen per 31-12-2012

D.D.A.20.84 Hart revalidatie

D.D.A.20.84.01 Hart revalidatie

D.A.99.83 Add-on geneesmiddel icm zorgproduct

D.D.A.99.85 Duur complex chronisch long falen

D.D.A.99.85.01 Duur complex chronisch long falen

 • Nog te bouwen

D.D.A.99.86 Incongruentie genderidentiteit fase 1 en 2

 • Nog te bouwen

D.D.A.99.86.01 Incongruentie genderidentiteit fase 1 en 2

 • Nog te bouwen

D.D.A.99.87 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3

 • Nog te bouwen

D.D.A.99.87.01 Incongruentie genderidentiteit fase 2 en 3

 • Nog te bouwen

D.P.A.99.89 Parallelliteit multitrauma

D.P.A.99.90 Parallel verpleegdag zorgactiviteit

D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag

D.P.A.99.93 Parallel declareren van zorgactiviteiten dagverpleging

 • Nog te bouwen

D.P.A.99.94 Parallel declareren zorgactiviteit medebehandeling

D.P.A.99.95 Parallel declareren zorgactiviteit dagverpleging

D.P.A.99.96 parallel declareren van zorgactiviteit dagverpleging

D.P.A.99.99 Nazorg cochleaire implantaten, orgaantransplantaties of stamceltransplantaties

D.P.A.99.100 Traject poliklinische bevalling

D.P.A.99.101 Zorgactiviteit screen to screen

D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC

D.P.A.99.104 Zorgactiviteit langdurige observatie zonder overnachting

D.P.A.99.105 OZP gezonde zuigeling parallel declareren aan klinisch ZP Kindergeneeskunde

D.P.A.99.106 Parallel declareren OZP

D.D.A.90.160 Duur complexe erfelijkheidsadvisering

D.P.A.99.163 OZP toeslag op ordertarief parallel aan OZP huisbezoek

D.P.A.8418.168 Parallelliteit afwezigheidsdag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

D.P.A.8418.169 Parallelliteit ambulante behandeldag bij Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

D.P.A.1100.175 Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag bij kaakchirurgie

D.S.A.1100.174. Serialiteit controlebezoek bij kaakchirurgie

D.S.A.1100.176. Parallelliteit dagverpleging en verpleegdag i.c.m. consult bij kaakchirurgie

D.P.A.1100.177 Parallelliteit intermaxillaire fixatie bij kaakchirurgie

D.P.A.99.178 Parallelle MRI codes

D.P.A.07.179 Parallelliteit binnen specialisme gynaecologie

D.P.A.99.181 OZP i.c.m. Zorgproduct

D.A.99.183 Zorgproduct ADHD in 2016

D.A. 99.184 Zorgproduct psychiatrische stoornissen in 2016

D.PS.A.99.186 Zorgactiviteit ICC binnen orgaantransplantatietrajecten

D.P.A.99.188 Parallelliteit binnen specialismen inwendige geneeskunde en longziekten

D.S.R.99.189 Meerdere zorgactiviteiten Eerste polikliniekbezoek

D.A.99.164 Duur van een zorgproduct groter dan 120 dagen

D.D.R.99.12 Duur klinisch Zorgproduct

 • Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog

D.D.R.99.13a Duur niet-klinisch Zorgproduct ZT 11

 • Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog

D.D.R.99.13b Duur niet-klinisch Zorgproduct ZT 21

 • Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog

D.S.R.99.63 ZT 11 of ZT 21 binnen 365 dagen

 • Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog

D.P.R.99.91 Parallel declareren eerstelijns zorgactiviteiten

 • Deelwaarneming: Uitwerking volgt nog