DBC zonder verwijsbrief (N2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2020
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

DBC's zonder geldige verwijsbrief mogen niet gedeclareerd worden. 

Wet- en regelgeving

Wanneer is een verwijzing nodig?

• G-GGZ: Bij de start van diagnostiek en behandeling (artikel 14. lid 2 Zvw) en bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen.

Bron: Verwijsafspraken GGZ

Uitzonderingen

Voor alle dbc's wordt gecontroleerd of er in het digitale patiëntendossier een verwijsbrief aanwezig is voor het zorgtraject, met als uitzondering:

Uitzondering

Omschrijving

1.1

Als de inschrijving is gestart met spoedzorg (in de meeste ZIS-en is er een kenmerk ‘spoedzorg’) zonderen wij alle DBC’s, die starten met spoedzorg en die een vervolg zijn op spoedzorg, uit.

2.1

Alle crisis DBC’s met zorgtype 303 (Crisis binnen budget), 304 (Crisis buiten budget), 305 (Crisis buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel van regioplan) en 306 (Crisis buiten budget - geen regioplan)

2.2

Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of (dag)aansluitend op een crisis zorgtraject worden uitgesloten. (Dag)aansluitend: kan per instelling ingesteld worden.

4.1

Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.

5.1

Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een zorgtraject met een andere primaire diagnose. (Dag)aansluitend: kan per instelling ingesteld worden.

7.2

DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit Jeugdwet).

8.1

Overgang van BGGZ naar SGGZ ((dag)aansluitend) vanaf 1 april 2017.

11.1

Een DBC met een Voorbereiding zorgmachtiging (act 10.8).

11.2

DBC's met zorgtype 155, 156, 255, 256 of een registratie van een Crisismaatregel of Zorgmachtiging.

11.3

De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “DBC zonder verwijsbrief (N2020)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom, geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Initële DBC's geopend vanaf 01-1-2020

Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van

Spoedzorg 1. OF 
Start met crisis DBC/ DBC aansluitend op crisis zorgtraject 2. OF 
                                                
Start met justitieel traject 4. OF                                                    
Wijziging van de primaire diagnose 5. OF
DBC's met zorgtype 147 (overgang jeugd) 7.2 OF 
Overgang van bGGZ naar sGGZ 8.1 OF 

                       DBC met een voorbereiding zorgmachtiging (act.10.8)
11.1 OF                           DBC's met zorgtype 155, 156, 255, 256 of een registratie van een Crisis maatregel of                                                                       Zorgmachtiging11.2 OF                                                                           De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beeindigen van de Wlz-indicatie 11.3.

Blauwepijl.png

4) Er is geen verwijsbrief aanwezig 


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

ValueCareLogo2.png