DBC zonder regie-/hoofdbehandelaar (N1869)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N1869

 1. Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 2.
 2. Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2014: 19a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013
 2. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2014
 2. GGZ Rechtmatigheid 2015
 3. GGZ Rechtmatigheid 2016
 4. GGZ Rechtmatigheid 2017
 5. GGZ Rechtmatigheid 2018
 6. GGZ Rechtmatigheid 2019
 7. Jeugd Rechtmatigheid 2015
 8. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 9. Jeugd Rechtmatigheid 2017

Samenvatting

DBC's zonder regie-/hoofdbehandelaar mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving

2013 & 2014
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject.

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NR/CU-554 (p.5,18))

2015
3.1.1.2: Eén hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Dit is met name voor de controle (ook door verzekeraar) belangrijk. Indien er meerdere hoofdbehandelaars zijn dan kunnen zij voor verschillende onderdelen verantwoordelijk zijn (bijv. diagnose of behandeling).   

(Bron: NR/CU-556, p.28)

2016
De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Dit is vooral voor de controle (ook door verzekeraar) belangrijk. Het is mogelijk dat er opvolgend meerdere hoofdbehandelaars zijn. In dat geval zijn zij elk verantwoordelijk voor de periode waarin zij hoofdbehandelaar zijn.

(Bron: NR/CU-565, p. 57)

2017
1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:  
- Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze nadere regel.
- De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
- De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. 

(Bron: NR/REG-1734, p.19)

2018
1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief

declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze nadere regel.
 • De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
 • De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

(Bron: NR/REG-1803a, p.28)

2019

Interpretaties

 • Een DBC is een Jeugd DBC als de client op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder regie-/hoofdbehandelaar (N1869)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen regie-/hoofdbehandelaar aan de DBC gekoppeld


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png