DBC zonder regie-/hoofdbehandelaar (N1869)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N1869
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 19a
 2. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 2

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 2. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 3. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 4. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
 5. SGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
 6. SGGZ 2015 - Regiebehandelaarschap
 7. SGGZ 2014 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Jeugd

 1. Jeugd 2017 - Hoofdbehandelaarschap
 2. Jeugd 2016 - Hoofdbehandelaarschap
 3. Jeugd 2015 - Hoofdbehandelaarschap

Samenvatting

DBC's zonder regie-/hoofdbehandelaar mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2013 & 2014
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject.

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NR/CU-554 (p.5,18))

2015
3.1.1.2: Eén hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Dit is met name voor de controle (ook door verzekeraar) belangrijk. Indien er meerdere hoofdbehandelaars zijn dan kunnen zij voor verschillende onderdelen verantwoordelijk zijn (bijv. diagnose of behandeling).   

(Bron: NR/CU-556, p.28)

2016
De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Dit is vooral voor de controle (ook door verzekeraar) belangrijk. Het is mogelijk dat er opvolgend meerdere hoofdbehandelaars zijn. In dat geval zijn zij elk verantwoordelijk voor de periode waarin zij hoofdbehandelaar zijn.

(Bron: NR/CU-565, p. 57)

2017
Te declareren dbc-tarief

1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze nadere regel.
 • De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
 • De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

2017: NR/REG-1734 art. 3.3 lid 1 (p.19)

2018
Te declareren dbc-tarief

1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze nadere regel.
 • De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
 • De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

2018: NR/REG-1803a art. 5.3 lid 1 (p.28)

2019
Te declareren dbc-tarief

1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze regeling.
 • De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
 • De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

2019: NR/REG-1927 art. 5.3 lid 1 (p.29)

2020
Te declareren dbc-tarief

1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend dbc-tarief declareren als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het gehele dbc-traject is afgesloten overeenkomstig deze regeling.
 • De stappen die het dbc-traject omvat, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren, zijn volledig doorlopen.
 • De hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

2020: NR/REG-2021 art. 5.4 lid 6 (p.29)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een DBC is een Jeugd DBC als de cliënt op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder regie-/hoofdbehandelaar (N1869)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen regie-/hoofdbehandelaar aan de DBC gekoppeld


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png