DBC zonder koppeling meest recente diagnose (N1028)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1028
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12c

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

Er dient te worden vastgesteld of de meeste recente diagnose wel gekoppeld is aan de DBC.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Het derde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de DBC-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-IV-TR. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van DBC-Onderhoud die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. Het is verplicht een diagnose te registreren, behalve bij de productgroepen crisis en diagnostiek. Hier geldt dat een diagnose niet verplicht is maar gewenst, indien mogelijk. Een vervolg-DBC heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de voorgaande (initiële) DBC. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het juist typeren van de DBC. De DBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.18-27)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.19-29)

2016
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de DBC-systematiek sluit aan bij de regels voor het gebruik van de DSM-IV-TR. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan op ICD-9-CM.

(Bron:1)

2017
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen.

De registratie van de diagnose gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij ICD-9-CM.
(Bron:1)

2018
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. Als regiebehandelaar voert u de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Voor de registratie en bekostiging is echter een diagnose volgens DSM-IV-TR nodig. U registreert daarom ook conform DSM-IV-TR.

U registreert de diagnose op op vijf assen. De registratie gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij ICD-9-CM.
(Bron:1)

2019
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. Als regiebehandelaar voert u de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Voor de registratie en bekostiging is echter een diagnose volgens DSM-IV-TR nodig. U registreert daarom ook conform DSM-IV-TR.

U registreert de diagnose op op vijf assen. De registratie gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij ICD-9-CM.
(Bron:1)

2020
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. Als regiebehandelaar voert u de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Voor de registratie en bekostiging is echter een diagnose volgens DSM-IV-TR nodig. U registreert daarom ook conform DSM-IV-TR.

U registreert de diagnose op op vijf assen. De registratie gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR.

2020: Nederlandse Zorgautoriteit - DBC regels registratie - Diagnoseclassificatie

2021
Het derde onderdeel van de typering is de diagnose van de patiënt. Als regiebehandelaar voert u de diagnoseclassificatie uit volgens DSM-5. Voor de registratie en bekostiging is echter een diagnose volgens DSM-IV-TR nodig. U registreert daarom ook conform DSM-IV-TR.

U registreert de diagnose op op vijf assen. De registratie gebeurt met de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op DSM-IV-TR.

2021: Nederlandse Zorgautoriteit - DBC regels registratie - Diagnoseclassificatie

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 • Omdat het stellen van een diagnose bij crisis-DBC's niet verplicht is, worden deze uitgesloten van controle.
 • Het is mogelijk om in te stellen dat er gekeken wordt naar de meest recente diagnose, ongeacht of deze diagnose is gesteld binnen of buiten de looptijd van de DBC. 
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder koppeling meest recente diagnose (N1028)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's zonder zorgtype crisis (301,302,303,304,305 en 306)

Blauwepijl.png
4) DBC's waaraan een hoofddiagnose gekoppeld is
Blauwepijl.png
5) DBC's die niet gekoppeld zijn aan de meest recente hoofddiagnose gesteld binnen de looptijd van de DBC

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien de werkelijke diagnose - in zou vallen.

ValueCarelogo2022.png