DBC zonder geldige MDO (N2220)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2220
Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Binnen de DBC moet er een multidisciplinair overleg zijn geregistreerd. 

Regelgeving / beleid

Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team. 
Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is en dat de beslissing met betrekking tot het beleid wordt vastgelegd. 

Bron: Model kwaliteitsstatuut ggz, pg 19, 21

2017
2018
2019
Interpretaties

1* Zie controleomschrijving in portaal voor inzicht in toegestane regiebehandelaren die zelfstandig mogen behandelen. 

MDO overleg: act_7.3 in aanwezigheid van een toegestane MDO-voorzitter en de regiebehandelaar. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder geldige MDO (N2220)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's uit betreffende jaar 

Blauwepijl.png

2) DBC heeft geen regiebehandelaar die volgens kwaliteitsstatuut 1* zelfstandig mag behandelen

Blauwepijl.png
3) Geen van de geregistreerde regiebehandelaars hebben tijdens hun regiebehandelaarschap een MDO overleg gehadLogica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png