DBC zonder geldig MDO (N2220)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2220
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
 2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

 1. FZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 2. FZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 3. FZ 2018 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

Binnen de DBC moet er een multidisciplinair overleg zijn geregistreerd. 

Wet- en regelgeving
2017
Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.

Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, hij, zij of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

2017: Model kwaliteitsstatuut GGZ (p.19 & p.21)

2018
Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.

Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, hij, zij of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

2018: Model kwaliteitsstatuut GGZ (p.19 & p.21)

2019
Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.

Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, hij, zij of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

2019: Model kwaliteitsstatuut GGZ (p.19 & p.21)

2020
Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.

Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

 • Indien de regiebehandelaar een ander is dan een psychiater of klinisch psycholoog, draagt de regiebehandelaar er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het multidisciplinair team.
 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, hij, zij of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

2020: Model kwaliteitsstatuut GGZ (p.19 & p.21)

2021
Bij ggz-instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een multidisciplinair team.

Specifieke taken van de regiebehandelaar binnen de gespecialiseerde ggz zijn:

 • Indien er meerdere behandelaren betrokken zijn bij het zorgtraject, draagt de regiebehandelaar

er zorg voor dat de intakegegevens en het (voorlopige) behandelvoorstel worden afgestemd met alle betrokken behandelaren, bijvoorbeeld door middel van bespreking in het multidisciplinair team.

 • De regiebehandelaar draagt er zorg voor dat besluitvorming op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit is altijd, maar niet limitatief: wijziging behandelplan, ontslag, (dreigende) crisis. De regiebehandelaar ziet er tevens op toe dat de patiënt/cliënt hierbij betrokken is, hij, zij of de wettelijk vertegenwoordiger expliciete toestemming geeft en dat de beslissing met betrekking tot het beleid in het dossier wordt vastgelegd.

2021: Model kwaliteitsstatuut GGZ (p.19 & p.20)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. 1* Zie controleomschrijving in portaal voor inzicht in toegestane regiebehandelaren die zelfstandig mogen behandelen.
 2. MDO overleg: act_7.3 in aanwezigheid van een toegestane MDO-voorzitter en de regiebehandelaar.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder geldig MDO (N2220)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's uit betreffende jaar 

Blauwepijl.png

2) DBC heeft geen regiebehandelaar die volgens kwaliteitsstatuut 1* zelfstandig mag behandelen

Blauwepijl.png

3) Geen van de geregistreerde regiebehandelaars hebben tijdens hun regiebehandelaarschap een MDO overleg gehad


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCareLogo2.png