DBC zonder bevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2219)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2219
Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

DBC's die geen regiebehandelaar bevatten waarvan het beroep niet in het kwaliteitsstatuut is aangemerkt als bevoegd beroep voor regiebehandelaarschap, worden niet gedeclareerd.

Regelgeving / beleid

Kwaliteitsstatuut:

"De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZpsycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk."

Model kwaliteitstatuut, pagina 19

2017
2018
2019
Interpretaties

GGZ-instellingen hebben de regie over de invulling van het kwaliteitsstatuut. Bij deze controle wordt rekening gehouden met de afspraken die een instelling in zijn kwaliteitsstatuut heeft opgenomen.

De aanvullende eisen bij Verpleegkundig specialist, Psychotherapeut en GZ-Psycholoog (model kwaliteitstatuut, pagina 22) zijn niet door middel van een data-analyse te controleren en zijn daarom niet meegenomen in deze controle.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder bevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2219)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen regiebehandelaar die beschikt over een volgens het kwaliteitsstatuut bevoegd beroep 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png