DBC zonder bevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2219)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2219
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
  2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
  3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
  5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

  1. FZ 2020 - Regiebehandelaarschap
  2. FZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  3. FZ 2018 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

DBC's die geen regiebehandelaar bevatten waarvan het beroep niet in het kwaliteitsstatuut is aangemerkt als bevoegd beroep voor regiebehandelaarschap, worden niet gedeclareerd.

Wet- en regelgeving
2017
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZpsycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2017: Model kwaliteitstatuut (p.19)

2018
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2018: Model kwaliteitstatuut (p.19)

2019
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2019: Model kwaliteitstatuut (p.19)

2020
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2020: Model kwaliteitstatuut (p.19)

2021
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2021: Model kwaliteitstatuut (p.19)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. GGZ-instellingen hebben de regie over de invulling van het kwaliteitsstatuut. Bij deze controle wordt rekening gehouden met de afspraken die een instelling in zijn kwaliteitsstatuut heeft opgenomen.
  2. De aanvullende eisen bij Verpleegkundig specialist, Psychotherapeut en GZ-Psycholoog (model kwaliteitstatuut, pagina 22) zijn niet door middel van een data-analyse te controleren en zijn daarom niet meegenomen in deze controle.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC zonder bevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2219)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Er is geen regiebehandelaar die beschikt over een volgens het kwaliteitsstatuut bevoegd beroep 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png