DBC waarvan de gehele looptijd niet gedekt is door een regie-/hoofdbehandelaar (N1097)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N1097

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2015
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2017
  4. GGZ Rechtmatigheid 2018
  5. GGZ Rechtmatigheid 2019

Samenvatting

DBC's waarvan de gehele DBC periode niet gedekt is door en regie-/hoofdbehandelaar

Wet- en regelgeving

2013 & 2014
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-554 (p.5))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-554 (p.18))

2015
De registratie van de geleverde zorg in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. 

(Bron: NR/CU-556, p. 6 en 7)

2016
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de 2. daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Een uitgebreide beschrijving van de (verantwoordelijkheden van de) hoofdbehandelaar is te vinden in Bijlage 2: Hoofdbehandelaar. 

(Bron: NR/CU-565, p. 7)

2017
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.   

(Bron: NR/REG-1734, p. 9)

2018
2019

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC waarvan de gehele looptijd niet gedekt is door een hoofdbehandelaar (N1097)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) De gehele looptijd van de DBC is niet gedekt door één of meerdere regie-hoofdbehandelaren


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Geen financiële impact.

ValueCareLogo2.png