DBC waarvan de gehele looptijd niet gedekt is door een regie-/hoofdbehandelaar (N1097)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N1097
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
  2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
  3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
  5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
  6. SGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
  7. SGGZ 2015 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

  1. FZ 2020 - Regiebehandelaarschap
  2. FZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  3. FZ 2018 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

DBC's waarvan de gehele DBC periode niet gedekt is door en regie-/hoofdbehandelaar.

Wet- en regelgeving
2013 & 2014
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-554 (p.5))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-554 (p.18))

2015
De registratie van de geleverde zorg in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten. Daarnaast is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de juistheid van het gehele DBC-traject. 

(Bron: NR/CU-556, p. 6 en 7)

2016
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de 2. daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele DBC-traject. Een uitgebreide beschrijving van de (verantwoordelijkheden van de) hoofdbehandelaar is te vinden in Bijlage 2: Hoofdbehandelaar. 

(Bron: NR/CU-565, p. 7)

2017
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.   

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.1 lid 2 (p.14)

2018
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.1 lid 2 (p.18)

2019
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.1 lid 2 (p.18)

2020
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.1 lid 2 (p.17)

2021
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg in de door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele dbc-traject.

2021: NR/REG-2113a art. 5.1.1 lid 2

Controle vorm

Data-analyse

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC waarvan de gehele looptijd niet gedekt is door een hoofdbehandelaar (N1097)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) De gehele looptijd van de DBC is niet gedekt door één of meerdere regie-hoofdbehandelaren


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Geen financiële impact.

ValueCareLogo2.png