DBC waarop 365 dagen verblijf overschreden wordt (N1541)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1541

Referentieummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2014: 39.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2018
 3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat verblijf met overnachting niet meer dan 365 dagen ononderbroken wordt gedeclareerd ten laste van de Zvw.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2017
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552NR/CU-554, NR/REG-1729 en NR/REG-1734
Bijlage V, Verblijf, Artikel 2.10 Bzv:
 1. Verblijf omvat verblijf gedurende een ononderbroken periode van ten hoogste 365 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.
 2. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen.
 3. In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee voor de berekening van de 365 dagen.
2018
2019
Controlemassa
 • Alle DBC’s met deelprestaties verblijf met overnachting
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader
 • Indien uit de registratie blijkt dat er sprake is van een DBC met deelprestatie verblijf met overnachting, waarbij er een periode van meer dan 365 dagen ononderbroken verblijf ten laste van de Zvw is gedeclareerd, dan zijn alle deelprestaties vanaf de 366e verblijfsdag onrechtmatig. Tevens dient de einddatum van de DBC gewijzigd te worden naar de dag vóór de 366e verblijfsdag.
Definities relevante terminologie
 • 365-dagengrens
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC waarop 365 dagen verblijf overschreden wordt (N1541)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC bevat deelprestaties verblijf met overnachting

Blauwepijl.png

3) DBC bevat verblijfsdagen met overnachting aansluitend op het
overschrijden van de 365-dagen-grens voor verblijf in de ZVW


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse


Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten
 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatige deelprestaties verblijf met overnachting en de eventuele waardevermindering van de DBC door het verwijderen van alle tijdschrijfactiviteiten die vanaf de datum van de 366e verblijfsdag zijn geregistreerd
 • Bevindingen (die leiden tot financiële impact) worden op micro niveau gecorrigeerd

ValueCareLogo2.png