DBC waarbij niet alle regiebehandelaren (in)directe tijd hebben geschreven (N2226)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2226
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

In het kwaliteitsstatuut van instellingen kan opgenomen zijn dat alle regiebehandelaren directe tijd hebben geschreven op een DBC.

Beleid

De eis van directe tijd geschreven door alle regiebehandelaren kan voortkomen uit het kwaliteitsstatuut van een instelling.

Interpretaties
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “DBC waarbij niet alle regiebehandelaren (in)directe tijd hebben geschreven (N2226)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Niet alle gekoppelde regiebehandelaren hebben (in)directe tijd geschreven op het moment dat zij regiebehandelaar waren. Hierbij is rekening gehouden met geplande afspraken in de toekomst


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de zorgverzekeraar zijn uitbetaald.

ValueCareLogo2.png