DBC met tenminste 250 minuten directe tijd en tenminste 80 procent indirecte tijd (N1572)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1572

Referentienummer controleplan zorgverzekeraars: 6

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Op DBC's met een onrealistisch hoog aandeel indirecte tijd wordt een rechtmatigheidsrisico gelopen.

Regelgeving / beleid

Uit analyse is gebleken dat er gemiddeld 30% indirecte tijd en 70% directe tijd geregistreerd wordt per DBC. Indien er meer dan 50% indirecte tijd wordt geregistreerd kan dit een indicatie zijn van ondoelmatige zorg. Als blijkt dat er structureel meer dan 50% indirecte tijd wordt geschreven, dan wordt er gevraagd naar een onderbouwing.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2015
2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met tenminste 250 minuten directe tijd en tenminste 80 procent indirecte tijd (N1572)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC' s geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met tenminste 250 minuten directe tijd en tenminste 80% indirecte tijd


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCareLogo2.png