DBC met onbevoegde verwijzer (N2023)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2023
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Binnen de GGZ mag een aantal beroepen verwijzen. Deze controle controleert voor alle DBC's of er een verwijsbrief aanwezig is voor het zorgtraject in het digitale patiëntendossier. 

Wet- en regelgeving

Wie mag verwijzen:
• Huisarts
• Medisch specialist (inbegrepen zijn: psychiater,specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde,arts verstandelijk gehandicapten)
• Straatdokter
• Regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing van GB-GGZ naar G-GGZ (of vice-versa) en tussen ggz-aanbieders (onafhankelijk of dit GB-GGZ of G-GGZ betreft).
• De bedrijfsarts wordt door de meeste verzekeraars in hun polisvoorwaarden als een geldige verwijzer beschouwd.

Interpretaties
  • Bij vervolg DBC's moet de verwijzing gebeuren door een regiebehandelaar van de Schipperslijst. Dit is in de beheertabel in te richten. Beheertabel DA: SGGZ toegestane verwijzers vervolg DBC
  • Voor verwijzing vanuit een andere instelling (verwijstype 02) is ook een beheertabel beschikbaar waarin dit in te richten is. Beheer DA: SGGZ verwijstype 02 icm geldige verwijzer
  • Indien er geen zorgtype bekend is, wordt de DBC gesignaleerd als ''N2023: Zorgtype is niet bekend."
Uitzonderingen

Voor alle dbc's wordt gecontroleerd of er in het digitale patiëntendossier een verwijsbrief aanwezig is voor het zorgtraject, met als uitzondering:

Uitzondering Omschrijving
1.1 Als de inschrijving is gestart met spoedzorg (in de meeste ZIS-en is er een kenmerk ‘spoedzorg’) zonderen wij alle DBC’s, die starten met spoedzorg en die een vervolg zijn op spoedzorg, uit.
2.1 Alle crisis DBC’s met zorgtype 303 (Crisis binnen budget), 304 (Crisis buiten budget), 305 (Crisis buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel van regioplan) en 306 (Crisis buiten budget - geen regioplan)
3.1 Gedwongen opname
4.1 Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.
7.2 DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit Jeugdwet).
8.1 Overgang van BGGZ naar SGGZ ((dag)aansluitend) vanaf 1 april 2017.
11.3
De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie

Geldige verwijzers zijn- en worden in de controle buiten beschouwing gelaten:

Verwijstype Omschrijving
'05' (volwassenen) Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code
'06' (volwassenen) Zelfverwijzer
'07' (volwassenen) Bemoeizorg
'08' (volwassenen)
Verwijzing langdurige GGZ
'10' (volwassenen) Bureau Jeugdzorg (geen landelijke code - herkennen met vc_code)
'01' (jeugd) Gemeente
'04' (jeugd) Gecertificeerde instelling
'06' (jeugd) Zelfverwijzer/geen verwijzer
'07' (jeugd) Onbekend
'08' (jeugd) Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie
'10' (jeugd) Bureau Jeugdzorg (geen landelijke code - herkennen met vc_code)
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “DBC met onbevoegde verwijzer (N2023)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom, geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Er is GEEN sprake van spoedeisend of wettelijk kader:

Start met spoedzorg 1.1 OF

Start met een crisis DBC 2.1 OF

Start met een gedwongen opname 3.1

Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van doorverwijzing:

Overgang vanuit Justitie 4.1OF

Overgang vanuit Jeugd 7.2 OF
Overgang vanuit Basis GGZ 8.1 OF
Overgang vanuit WLZ 11.3

Blauwepijl.png

4) Er is sprake van een onbevoegde verwijzer (instelbaar in de beheertabellen)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 

ValueCareLogo2.png