DBC met onbevoegde verwijzer (N2023)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2023
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Binnen de GGZ mag een aantal beroepen verwijzen. Deze controle controleert voor alle DBC's of er een verwijsbrief aanwezig is voor het zorgtraject in het digitale patiëntendossier. 

Wet- en regelgeving

Wie mag verwijzen:
• Huisarts
• Medisch specialist (inbegrepen zijn: psychiater,specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde,arts verstandelijk gehandicapten)
• Straatdokter
• Regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing van GB-GGZ naar G-GGZ (of vice-versa) en tussen ggz-aanbieders (onafhankelijk of dit GB-GGZ of G-GGZ betreft).
• De bedrijfsarts wordt door de meeste verzekeraars in hun polisvoorwaarden als een geldige verwijzer beschouwd.

Uitzonderingen

Voor alle dbc's wordt gecontroleerd of er in het digitale patiëntendossier een verwijsbrief aanwezig is voor het zorgtraject, met als uitzondering:

Uitzondering Omschrijving
1.1 Als de inschrijving is gestart met spoedzorg (in de meeste ZIS-en is er een kenmerk ‘spoedzorg’) zonderen wij alle DBC’s, die starten met spoedzorg en die een vervolg zijn op spoedzorg, uit.
2.1 Alle crisis DBC’s met zorgtype 303 (Crisis binnen budget), 304 (Crisis buiten budget), 305 (Crisis buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel van regioplan) en 306 (Crisis buiten budget - geen regioplan)
3.1 Gedwongen opname
4.1 Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.
7.2 DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit Jeugdwet).
8.1 Overgang van BGGZ naar SGGZ ((dag)aansluitend) vanaf 1 april 2017.
11.3
De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “DBC met onbevoegde verwijzer (N2023)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom, geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Er is GEEN sprake van spoedeisend of wettelijk kader:

Start met spoedzorg 1.1 OF

Start met een crisis DBC 2.1 OF

Start met een gedwongen opname 3.1

Blauwepijl.png

3) Er is GEEN sprake van doorverwijzing:

Overgang vanuit Justitie 4.1OF

Overgang vanuit Jeugd 7.2 OF
Overgang vanuit Basis GGZ 8.1 OF
Overgang vanuit WLZ 11.3

Blauwepijl.png

4) Er is sprake van een onbevoegde verwijzer (instelbaar in de beheertabellen)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 

ValueCareLogo2.png