DBC met onbevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2204)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2204
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
 2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

 1. FZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 2. FZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 3. FZ 2018 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

DBC's met een regiebehandelaar (of meerdere regiebehandelaars) waarvan het beroep niet in het kwaliteitsstatuut is aangemerkt als bevoegd beroep voor regiebehandelaarschap, worden niet gedeclareerd.

Wet- en regelgeving
2017
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZpsycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2017: Model kwaliteitsstatuut (p.19)

2018
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2018: Model kwaliteitsstatuut (p.19)

2019
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2019: Model kwaliteitsstatuut (p.19)

2020
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZ-psycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2020: Model kwaliteitsstatuut (p.19)

2021
Kwaliteitsstatuut

De behandelaars die naast de psychiater en klinisch psycholoog ook regiebehandelaar kunnen zijn, zijn: de verslavingsarts, de specialist ouderengeneeskunde, de klinisch geriater, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog, de verpleegkundig specialist ggz en de GZpsycholoog. De ggz-aanbieder maakt hierin eigen keuzes, mede afhankelijk van de aanwezigheid van zorgverleners binnen de organisatie of binnen het netwerk.

2021: Model kwaliteitsstatuut (p.19)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. GGZ-instellingen hebben de regie over de invulling van het kwaliteitsstatuut. Bij deze controle wordt rekening gehouden met de afspraken die een instelling in zijn kwaliteitsstatuut heeft opgenomen. Het beheer van de referentietabellen hiervoor ligt bij de instellingen.
 2. De aanvullende eisen bij Verpleegkundig specialist, Psychotherapeut en GZ-Psycholoog (model kwaliteitstatuut, pagina 22) zijn niet door middel van een data-analyse te controleren en zijn daarom niet meegenomen in deze controle.
 3. De specialist ouderengeneeskunde (MB.SP.oud) is altijd toegestaan wanneer deze toegestaan is onder deelgebied dementie en er nog geen diagnose gesteld is.
 4. De verslavingsarts (MB.SF.vslarts) is altijd toegestaan wanneer deze toegestaan is onder deelgebied verslaving en er nog geen diagnose gesteld is.
 5. Instelbaar: actie laten uitstromen bij toekomstige afspraak bij gelijktijdige afspraak regiebehandelaar en MDO-voorzitter.
 6. Instelbaar: DBC's zonder directe tijd kunnen uitgesloten worden. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “DBC met onbevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2204)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2) Verzekering op de DBC is niet ingevuld 

3) Regiebehandelaar was niet in dienst ttv de periode regiebehandelaarschap op de DBC

4) De regiebehandelaar op de DBC heeft geen geldige beroep ttv de DBC (volgens instellingen beheertabel) 

5) Het beroep van de de regiebehandelaar mag enkel onder voorwaarde MDO: Geen gelijktijdig contact plaatsgevonden tussen de RB en een geldige MDO voorzitter (volgens instellingen beheertabel)

6) Het beroep van de regiebehandelaar mag enkel onder voorwaarde deelgebied: RB is niet bevoegd op dit deelgebeid (volgens instellingen beheertabel)

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

7) Er is niet gedurende de gehele looptijd van de DBC een geldige regiebehandelaar 

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png