DBC met onbevoegde regie-/hoofdbehandelaar (N1889)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1889

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 2.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2015
 2. GGZ Rechtmatigheid 2016
 3. GGZ Rechtmatigheid 2017
 4. GGZ Rechtmatigheid 2018
 5. GGZ Rechtmatigheid 2019
 6. Jeugd Rechtmatigheid 2015
 7. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 8. Jeugd Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

DBC's met één of meerdere onbevoegde regie-/hoofdbehandelaars mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2015
De hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

     Beroep

CONO-code
SGGZ
JGGZ1
 • Psychiater
MB.SP.psych
X
X
 • Klinisch psycholoog
PB.SP.klinps
X
X
 • Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinneuropsych
X
X
 • Psychotherapeut
PT.BG.psth
X
X
 • Specialist ouderengeneeskunde
MB.SP.oud
X

 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
MB.SF.vslarts
X
 
 • Klinisch geriater
OV.SP.kger
X

 • Verpleegkundig specialist GGZ
VB.SP.vrplsp
X
X
 • GZ-psycholoog
PB.BG.gzpsy
X
X
 • Orthopedagoog-generalist
OV.OR.gen2
X
 • Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.KJ.psych2
X

 

1Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 en 2016 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Alleen bij dyslexie

(Bron: BELEIDSREGEL BR/CU-5111 (p.2), NADERE REGEL NR/CU-556 (p.3))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-556 (p.18))

2016
De hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

     Beroep

CONO-code
SGGZ
JGGZ1
 • Psychiater
MB.SP.psych
X
X
 • Klinisch psycholoog
PB.SP.klinps
X
X
 • Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinneuropsych
X
X
 • Psychotherapeut
PT.BG.psth
X
X
 • Specialist ouderengeneeskunde
MB.SP.oud
X

 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
MB.SF.vslarts
X
 
 • Klinisch geriater
OV.SP.kger
X

 • Verpleegkundig specialist GGZ
VB.SP.vrplsp
X
X
 • GZ-psycholoog
PB.BG.gzpsy
X
X
 • Orthopedagoog-generalist
OV.OR.gen2
X
 • Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.KJ.psych2
X

 

1Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 en 2016 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Alleen bij dyslexie

(Bron: BELEIDSREGEL BR/CU-5111 (p.2), NADERE REGEL NR/CU-564 (p.4))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

2017
2018
2019
Instellingsspecifiek

Mogelijkerwijs zijn er door GGZ-instellingen met specifieke verzekeraars in de WMG-overeenkomst afspraken gemaakt die afwijken van hetgeen hierboven genoemd is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat verzekeraars bepaalde beroepen in het geheel niet toestaan als hoofdbehandelaar. Indien er sprake is van afspraken met verzekeraars die strenger zijn dan de beleidsregels van de NZa wordt dat in de instellingsspecifieke bijlage bij het normenkader nader toegelicht, en wordt daar in de programmeerbare norm rekening mee gehouden.

Interpretaties
 • Iedere regie-/hoofdbehandelaar van een DBC moet tijdens de gehele periode dat hij/zij regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was beschikken over een bevoegd beroep.
 • Een DBC is een Jeugd DBC als de cliënt op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met onbevoegde regie-/hoofdbehandelaar (N1889)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Regie-/hoofdbehandelaarhistorie van de DBC bevat één of meerdere regie-/hoofdbehandelaars die niet tijdens hun gehele periode van regie-/hoofdbehandelaarschap beschikten over een bevoegd beroep


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png