DBC met onbevoegde regie-/hoofdbehandelaar (N1889)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1889
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 2

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - Regiebehandelaarschap
 2. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
 3. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
 4. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
 5. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
 6. SGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
 7. SGGZ 2015 - Regiebehandelaarschap

GGZ Rechtmatigheid - Jeugd

 1. Jeugd 2017 - Hoofdbehandelaarschap
 2. Jeugd 2016 - Hoofdbehandelaarschap
 3. Jeugd 2015 - Hoofdbehandelaarschap
Samenvatting

DBC's met één of meerdere onbevoegde regie-/hoofdbehandelaars mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2015
De hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

     Beroep

CONO-code
SGGZ
JGGZ1
 • Psychiater
MB.SP.psych
X
X
 • Klinisch psycholoog
PB.SP.klinps
X
X
 • Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinneuropsych
X
X
 • Psychotherapeut
PT.BG.psth
X
X
 • Specialist ouderengeneeskunde
MB.SP.oud
X

 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
MB.SF.vslarts
X
 
 • Klinisch geriater
OV.SP.kger
X

 • Verpleegkundig specialist GGZ
VB.SP.vrplsp
X
X
 • GZ-psycholoog
PB.BG.gzpsy
X
X
 • Orthopedagoog-generalist
OV.OR.gen2
X
 • Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.KJ.psych2
X

 

1Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 en 2016 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Alleen bij dyslexie

(Bron: BELEIDSREGEL BR/CU-5111 (p.2), NADERE REGEL NR/CU-556 (p.3))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

(Bron: NADERE REGEL NR/CU-556 (p.18))

2016
De hoofdbehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd, zijnde:

     Beroep

CONO-code
SGGZ
JGGZ1
 • Psychiater
MB.SP.psych
X
X
 • Klinisch psycholoog
PB.SP.klinps
X
X
 • Klinisch neuropsycholoog
PB.SP.klinneuropsych
X
X
 • Psychotherapeut
PT.BG.psth
X
X
 • Specialist ouderengeneeskunde
MB.SP.oud
X

 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
MB.SF.vslarts
X
 
 • Klinisch geriater
OV.SP.kger
X

 • Verpleegkundig specialist GGZ
VB.SP.vrplsp
X
X
 • GZ-psycholoog
PB.BG.gzpsy
X
X
 • Orthopedagoog-generalist
OV.OR.gen2
X
 • Kinder- en jeugdpsycholoog
OV.KJ.psych2
X

 

1Per 2015 is de financiering van de Jeugd GGZ verschoven naar de gemeenten. Voor 2015 en 2016 is gekozen om nog met de DBC systematiek te werken. De eisen ten aanzien van de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie zijn bij vele gemeentes (of inkoopcombinaties van gemeentes) nog niet vastgelegd in regelgeving. ValueCare is van mening dat bij gebruik van de DBC systematiek voldaan dient te worden aan de DBC spelregels zoals die ook gebruikt worden voor Volwassenen. Om GGZ instellingen te behoeden voor toekomstige regelgeving met terugwerkende kracht, stelt ValueCare voor om bij de Jeugd DBC's hetzelfde normenkader rond de thema's hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie te gebruiken als voor Volwassenen DBC's.

Alleen bij dyslexie

(Bron: BELEIDSREGEL BR/CU-5111 (p.2), NADERE REGEL NR/CU-564 (p.4))

Elke factuur dient in ieder geval de AGB-code en het beroep van de hoofdbehandelaar te bevatten. Indien de hoofdbehandelaar in de fase van behandeling een andere hoofdbehandelaar is dan in de fase van de diagnose, dan moet ook de AGB-code van de tweede hoofdbehandelaar en diens beroep op de factuur vermeld worden.

2017
Instellingen

De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • psychiater
 • klinisch psycholoog
 • klinisch neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • specialist ouderengeneeskunde
 • verslavingsarts in profielregister KNMG
 • gz-psycholoog
 • klinisch geriater
 • verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en in werking treedt per 1 januari 2017;

2017: NR/REG-1734 artikel 1.3 lid dd

2018
Regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2018: NR/REG-1803a artikel 1

2019
Regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2019: NR/REG-1927 artikel 1 lid dd

2020
Regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrijgevestigden’ en instellingen’.   

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als  regiebehandelaar:

 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • GZ-psycholoog
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en in werking treedt per 1 januari 2017.

2020: NR/REG-2021b artikel 1 lid ff

2021
Regiebehandelaar

De regiebehandelaars in de gespecialiseerde ggz zijn BIG-geregistreerd en hebben een ggz-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen.

Instellingen
De volgende beroepen kunnen binnen een instelling voorkomen als regiebehandelaar:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Gz-psycholoog
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist ggz

Deze beroepen zijn aangewezen als regiebehandelaar in het model-kwaliteitsstatuut ggz. Het modelkwaliteitsstatuut ggz is een veldnorm die ingeschreven is als professionele standaard in het register van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en is in werking getreden per 1 januari 2017.

2021: NR/REG-2113a artikel 1 lid ff

Instellingsspecifiek

Mogelijkerwijs zijn er door GGZ-instellingen met specifieke verzekeraars in de WMG-overeenkomst afspraken gemaakt die afwijken van hetgeen hierboven genoemd is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat verzekeraars bepaalde beroepen in het geheel niet toestaan als hoofdbehandelaar. Indien er sprake is van afspraken met verzekeraars die strenger zijn dan de beleidsregels van de NZa wordt dat in de instellingsspecifieke bijlage bij het normenkader nader toegelicht, en wordt daar in de programmeerbare norm rekening mee gehouden.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Iedere regie-/hoofdbehandelaar van een DBC moet tijdens de gehele periode dat hij/zij regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was beschikken over een bevoegd beroep.
 2. een DBC is een Jeugd DBC als de cliënt op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met onbevoegde regie-/hoofdbehandelaar (N1889)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Regie-/hoofdbehandelaarhistorie van de DBC bevat één of meerdere regie-/hoofdbehandelaars die niet tijdens hun gehele periode van regie-/hoofdbehandelaarschap beschikten over een bevoegd beroep


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png