DBC met niet verzekerde behandelvormen (N1359)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1359

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 13.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

DBC's met behandeling die niet onder geneeskundige ggz-zorg valt mogen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Wet- en regelgeving
2016
Zorg die niet tot het basispakket behoort
Het is zorgaanbieders niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket behoort, in rekening te brengen als zorg die tot het basispakket behoort.

(Bron: NR/CU-565, p.22)

2017
Zorg die niet tot het basispakket behoort
Het is zorgaanbieders niet toegestaan om zorg die niet tot het basispakket behoort, in rekening te brengen als zorg die tot het basispakket behoort.

(Bron: NR/REG-1734, p.26)

In de factsheet onverzekerde zorg wordt aangegeven dat door het CvZ de aanspraakbeperkingen bekend zijn gemaakt. Er zijn activiteiten die altijd vallen onder onverzekerde zorg en er zijn activiteiten die een aanspraakbeperking hebben.

(Bron: Factsheet onverzekerde zorg - DBC-onderhoud / Geneeskundige GGZ (deel 1) Wat is nu verzekerde zorg en wat niet? - CvZ 6-4-2012)

De volgende behandelingen zijn enkel toegestaan bij de daarna genoemde primaire stoornis. Indien een behandeling wordt gebruikt bij een niet-toegestane stoornis dient dit in de steekproef genoemd te worden. Daarnaast zijn 25 behandelingen genoemd die geen geneeskundige GGZ-zorg betreffen.

(Bron: Controlepunten Onderzoek cGGZ-2013-definitief, tabblad Onverzekerde zorg)

Beperkt verzekerde behandelvormen
Primaire diagnose waarbij behandeling is toegestaan
Community reinforcement approach (CRA)
Verslaving
Deep Brain Stimulation
Obsessieve-compulsieve stoornis
Hypnotherapie
Conversiestoornis
Dialectische gedragstherapie
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS)
Persoonlijkheidsstoornissen
Mentalization Bases Treatment (MBT)
Persoonlijkheidsstoornis
Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT)
Recidiverende depressie
Relaxatietherapie
Gegeneraliseerde angststoornis
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
Post traumatisch stress syndroom (PTSS)

Tabel: Beperkt verzekerde behandelvormen, afhankelijk van primaire diagnose


Niet-verzekerde behandelvormen
 Neurofeedback
 Psychoanalyse
 Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies; bij alcoholafhankelijkheid
 Maudsley methode
 KIDD workshop
 Tomatis therapie
 QEEG geintegreerde therapie; kwantitatieve Elektro Encefalografie
 MET (mentaal-emotieve training)
 Cogmed werkgeheugentraining
 Gestalttherapie
 Haptotherapie
 i-TOF (Ingratieve therapie op formaat)
 Speyertherapie
 Mind-tuning
 Mindfulnesscursus/-training
 Psychosynthese
 Rebirthing
 Regressietherapie
 Wat-Sji-Gong
 Psycho-energetische psychotherapie
 Emotional Freedom Technique
 Existentiele therapie
 Klankschaaltherapie
 Reiki

Tabel: Niet-verzekerde behandelvormen

Interpretaties

Bij het zoeken naar beperkt of niet-verzekerde behandelvormen wordt gebruik gemaakt van de volgende (delen van) woorden of woordcombinaties (niet hoofdlettergevoelig):

Beperkt verzekerde behandelvormen
Primaire diagnose waarbij behandeling is toegestaan
Woorden en woordcombinaties
Community reinforcement approach (CRA)
Verslaving
'community' + 'reinforcement', 'cra'
Deep Brain Stimulation
Obsessieve-compulsieve stoornis
'deep' + 'brain', 'brain' + 'stimula', 'dbs'
Hypnotherapie
Conversiestoornis
'hypno' + 'therap'
Dialectische gedragstherapie
Borderline persoonlijkheidsstoornis
'dialecti'
Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS)
Persoonlijkheidsstoornissen
'stepp'
Mentalization Bases Treatment (MBT)
Persoonlijkheidsstoornis
'mentali' + 'base', 'mbt'
Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT)
Recidiverende depressie
'mindful' + 'cogni', 'mbct'
Relaxatietherapie
Gegeneraliseerde angststoornis
'relaxati'
Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
Post traumatisch stress syndroom (PTSS)
'emdr'

Tabel: Beperkt verzekerde behandelvormen, afhankelijk van primaire diagnose


Niet-verzekerde behandelvormen
Woorden en woordcombinaties
 Neurofeedback
'neurofeedback'
 Psychoanalyse
'psychoanalyse'
 Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies; bij alcoholafhankelijkheid
'psychotherap' + 'inzicht'
 Maudsley methode
'maudsley'
 KIDD workshop
'kidd'
 Tomatis therapie
'tomatis'
 QEEG geintegreerde therapie; kwantitatieve Elektro Encefalografie
'qeeg', 'encefalografie'
 MET (mentaal-emotieve training)
'mentaal' + 'emotie'
 Cogmed werkgeheugentraining
'cogmed'
 Gestalttherapie
'gestalt'
 Haptotherapie
'hapto'
 i-TOF (Ingratieve therapie op formaat)
'itof', 'i-tof', 'integratieve'
 Speyertherapie
'speyer'
 Mind-tuning
'mind' + 'tuning'
 Mindfulnesscursus/-training
'mindful' + 'cursus', 'mindful' + 'training'
 Psychosynthese
'psychosynthese'
 Rebirthing
'rebirthing'
 Regressietherapie
'regressie'
 Wat-Sji-Gong
'sji' + 'gong'
 Psycho-energetische psychotherapie
'psycho' + 'energ'
 Emotional Freedom Technique
'emoti' + 'freedom'
 Existentiele therapie
'existenti'
 Klankschaaltherapie
'klankschaal'
 Reiki
'reiki'

Tabel: Niet-verzekerde behandelvormen

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met niet verzekerde behandelvormen (N1359)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
3) Dossier van de patiënt bevat tijdens de looptijd van de DBC verslagregels die duiden op het gebruik van een niet-verzekerde behandelvorm (zie tabel)

4) Dossier van de patiënt bevat tijdens de looptijd van de DBC verslagregels die duiden op het gebruik van een beperkt verzekerde behandelvorm, terwijl de hoofddiagnose van de DBC de beperkt vergoede behandelvorm niet toestaan (zie tabel)

Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien het werkelijk aantal geregistreerde minuten - in zou vallen.

ValueCareLogo2.png