DBC met minder minuten dan ondergrens productgroep (N1135)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1135

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 4.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

DBC's met een werkelijk aantal geregistreerde minuten lager dan de ondergrens van de tijdsklasse van de productgroep mogen niet worden gedeclareerd.

Regelgeving / beleid

Voor de berekening van de kenmerkende factoren met betrekking tot totale tijd is deze gedefinieerd als de som van directe tijd en indirecte tijd die geschreven is op een tijdschrijfactiviteit. Directe tijd is het aantal minuten directe tijd vermeerderd met het aantal uur dagbesteding (in patiënturen) omgerekend naar totale tijd door te vermenigvuldigen met tien. Indirecte tijd is het aantal minuten indirecte tijd vermeerderd met het aantal minuten reistijd.

(Bron: Gebruikersdocument GGZ - Deel 3: Toelichting ICT - Versie v20140122. Paragraaf 5.3.1 tabel 4, p.17)
(Bron: Gebruikersdocument GGZ - Deel 3: Toelichting ICT - Versie v20150423. Paragraaf 5.3.1 tabel 5, p.19)

2015
2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met minder minuten dan ondergrens productgroep (N1135)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Er is minder tijd op de DBC geregistreerd dan de ondergrens van de tijdsklasse van de productgroep

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien het werkelijk aantal geregistreerde minuten - in zou vallen.


ValueCareLogo2.png