DBC met minder minuten dan ondergrens productgroep (N1135)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1135
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 4

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Overig
  2. SGGZ 2019 - Overig
  3. SGGZ 2018 - Overig
  4. SGGZ 2017 - Overig
  5. SGGZ 2016 - Overig
  6. SGGZ 2015 - Overig
  7. SGGZ 2014 - Overig
Samenvatting

DBC's met een werkelijk aantal geregistreerde minuten lager dan de ondergrens van de tijdsklasse van de productgroep mogen niet worden gedeclareerd.

Wet- en regelgeving

Voor de berekening van de kenmerkende factoren met betrekking tot totale tijd is deze gedefinieerd als de som van directe tijd en indirecte tijd die geschreven is op een tijdschrijfactiviteit. Directe tijd is het aantal minuten directe tijd vermeerderd met het aantal uur dagbesteding (in patiënturen) omgerekend naar totale tijd door te vermenigvuldigen met tien. Indirecte tijd is het aantal minuten indirecte tijd vermeerderd met het aantal minuten reistijd.

(Bron: Gebruikersdocument GGZ - Deel 3: Toelichting ICT - Versie v20140122. Paragraaf 5.3.1 tabel 4, p.17)
(Bron: Gebruikersdocument GGZ - Deel 3: Toelichting ICT - Versie v20150423. Paragraaf 5.3.1 tabel 5, p.19)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met minder minuten dan ondergrens productgroep (N1135)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Er is minder tijd op de DBC geregistreerd dan de ondergrens van de tijdsklasse van de productgroep

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien het werkelijk aantal geregistreerde minuten - in zou vallen.


ValueCareLogo2.png