DBC met meer dan 12 uur directe en indirecte tijd per dag (N2233)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2233
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Feitelijke levering
  2. SGGZ 2019 - Feitelijke levering
  3. SGGZ 2018 - Feitelijke levering
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er voor individuele patiënten meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
2018
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

2018: NR/REG-1803a artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2018: Besluit zorgverzekering 2018 artikel 2.1 lid 2

2019
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2019: Besluit zorgverzekering 2019 artikel 2.1 lid 2

2020
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2020: NR/REG-2021b artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2020: Besluit zorgverzekering 2020 artikel 2.1 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Patiëntgebonden tijd = directe + indirecte tijd
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met meer dan 12 uur directe en indirecte tijd per dag (N2233)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:  

301: Crisisinterventie zonder opname 

302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) DBC bevat dagen waarop meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd is geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde directe tijd op tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.

ValueCareLogo2.png