DBC met meer dan 12 uur directe en indirecte tijd per dag, zonder feitelijke levering (N2233)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2233
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2018
  2. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er voor individuele patiënten meer dan 12 uur patiëntfgebonden tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Regelgeving / beleid
2018
2019
Interpretaties

Patiëntgebonden tijd = directe + indirecte tijd 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met meer dan 12 uur directe en indirecte tijd per dag, zonder feitelijke levering (N2233)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:  

301: Crisisinterventie zonder opname 

302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) DBC bevat dagen waarop meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd is geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Financiële Impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde directe tijd op tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.

ValueCareLogo2.png