DBC met gekoppelde DSM 4 diagnose waarvan de startdatum ligt na 01-01-2017 (N2232)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2232
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
Samenvatting

DBC's die geopend zijn na 1-1-2017 moeten een diagnose volgens de DSM5 bevatten.

Regelgeving / beleid
2017
Invoering DSM-5
Per 1 januari 2017 worden de verzekerde aanspraken geneeskundige ggz door het Zorginstituut geduid en uitgelegd op grond van de DSM-5. DSM-5 wordt daarmee ook leidend voor de klinische praktijk. Vanaf 2017 zal voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd worden in DSM-5.De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vindt nog conform DSMIV plaats.

NR/REG-1734 (p. 28)

2018
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met gekoppelde DSM 4 diagnose waarvan de startdatum ligt na 01-01-2017 (N2232)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's met een startdatum op/na 1-1-2017

Blauwepijl.png

2) DBC bevat een DSM 4 diagnose


Logica: 1 en 2 

De financiële impact is niet van tevoren gedefinieerd. Het betreft een registratiefout die niet door het EPD is ondervangen.

ValueCareLogo2.png