DBC met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2021)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2021
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2021 - Verwijsregistratie
  2. SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Samenvatting

Geldigheidsduur van de verwijzing is 9 maanden (275 dagen). De ingangsdatum is de aanmelddatum bij de GGZ-aanbieder

Wet- en regelgeving

Geldigheidsduur van de verwijzing is 9 maanden (275 dagen). De ingangsdatum is de aanmelddatum bij de GGZ-aanbieder. 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:


Omschrijving
1.1 Als de inschrijving is gestart met spoedzorg (in de meeste ZIS-en is er een kenmerk ‘spoedzorg’) zonderen wij alle DBC’s, die starten met spoedzorg en die een vervolg zijn op spoedzorg, uit.
2.1 Alle crisis DBC’s met zorgtype 303 (Crisis binnen budget), 304 (Crisis buiten budget), 305 (Crisis buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel van regioplan) en 306 (Crisis buiten budget - geen regioplan)
2.2 Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of (dag)aansluitend op een crisis zorgtraject worden uitgesloten. (Dag)aansluitend: kan per instelling ingesteld worden.
4.1 Reguliere zorgtrajecten geopend tijdens de looptijd van of direct aansluitend op een DBBC zorgtraject.
7.2 DBC's met zorgtype 147 (overgang vanuit Jeugdwet).
8.1 Overgang van BGGZ naar SGGZ (dag)aansluitend) vanaf 1 april 2017.
11.1 Een DBC met een Voorbereiding zorgmachtiging (act 10.8) 
11.2 DBC's met zorgtype 155, 156, 255, 256 of een registratie van een Crisismaatregel of Zorgmachtiging
11.3 De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2021)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Initële DBC's geopend vanaf 01-1-2020

Blauwepijl.png

2) Er is GEEN sprake van
Spoedzorg 1.1
OF
Start met crisis DBC/ DBC aansluitend op crisis zorgtraject 2.1/2.2
OF
Start met justitieel traject 4.1
OF
DBC's met zorgtype 147 (overgang jeugd) 7.2
OF
Overgang van bGGZ naar sGGZ 8.1
OF
DBC met een voorbereiding zorgmachtiging (act.10.8) 11.1
OF
DBC's met zorgtype 155, 156, 255, 256 of een registratie van een Crisis maatregel of Zorgmachtiging 11.2
OF
De cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet deze direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie. 11.3

Blauwepijl.png

3) Aanmelddatum > 9 maanden na verwijsdatum

Logica: 1 en 2 en 3

ValueCareLogo2.png