DBC met behandeling zonder diagnose (N1016)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1016

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 12c.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

DBC's met behandeling dienen een diagnose te bevatten.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015
Het derde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de DBC-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-IV-TR. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van DBC-Onderhoud die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. Het is verplicht een diagnose te registreren, behalve bij de  productgroepen crisis en diagnostiek. Hier geldt dat een diagnose niet verplicht is maar gewenst, indien mogelijk. Een vervolg-DBC heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de voorgaande (initiële) DBC. 
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het  juist typeren van de DBC. De DBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.18-27)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.19-29)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Crisis-DBC's zijn uitgesloten van deze controle omdat er geen diagnose gekoppeld hoeft te zijn.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC met behandeling zonder diagnose (N1016)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype ongelijk aan: 

  • 301: Crisis zonder opname 
  • 302: Crisis met opname
Blauwepijl.png
3) DBC's waarop tenminste één behandelcontact (act_3) is geregistreerd
Blauwepijl.png
4) DBC zonder gekoppelde diagnose

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien de werkelijke diagnose - in zou vallen.

ValueCareLogo2.png