DBC is geopend binnen 35 dagen na sluiten voorgaande DBC met dezelfde primaire diagnose (N3200)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N3200
Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2018
 3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Als patiënt binnen 35 dagen na afsluiten van de DBC terugkomt in zorg voor dezelfde primaire diagnose, moet als de jaargrens dit toelaat, de voorgaande DBC heropend worden. 

Wet- en regelgeving
2017

Openen vervolg-dbc

5. De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:
- een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
- een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose, móet als de jaargrens dat mogelijk maakt de voorgaande dbc heropend worden.

(Bron: NR/REG-1734, p.10

Heropenen (initiële of vervolg) dbc

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet – als de jaargrens dat mogelijk maakt- de voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

(Bron: NR/REG-1734, p. 34

2018
2019
Interpretaties
 1. Beide DBC's hebben dezelfde (gekoppelde) primaire diagnose.
 2. Als de voorgaande DBC met dezelfde primaire diagnose niet dezelfde financieringsstroom heeft (in dit geval de sGGZ) wordt er geen signalering gegeneerd.. 
 3. Als blijkt dat de DBC binnen 35 dagen is geopend na sluiten van de vorige DBC, en de vorige DBC heeft een looptijd van 365 dagen, dan kun je de voorgaande DBC niet heropenen. Er wordt dus geen signalering gegenereerd in dit geval. 
 4. Als blijkt dat de DBC binnen 35 dagen is geopend na sluiten van de vorige DBC en de vorige DBC heeft afsluitreden 10 (Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging)of 19 (Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek), dan kun je de voorgaande DBC niet heropenen. Er wordt dus geen signalering gegenereerd in dit geval. 
Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC is geopend binnen 35 dagen na sluiten voorgaande DBC met dezelfde primaire diagnose (N3200)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC's ongelijk aan: 

 • 106 - Second opinion 
 • 147 - Overgang vanuit de Jeugdwet 
 • 216 - Voortgezette behandeling jeugd-ggz
 • 301 - Crisisinterventie zonder opname
 • 302 - Crisisinterventie met opname 
Blauwepijl.png

3) DBC geopend binnen 35 dagen na sluiting van een eerdere DBC met als voorwaarden:

 • beide DBC's hebben dezelfde primaire diagnose
 • voorgaande DBC heeft dezelfde financieringsstroom (SGGZ) 
 • voorgaande DBC heeft geen looptijd van 365 dagen 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png