DBC geopend binnen 365 dagen na opening eerdere DBC met zelfde diagnosegroep (N1417)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1417

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles GGZ 2013: 14.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2014
 2. GGZ Rechtmatigheid 2015
 3. GGZ Rechtmatigheid 2016
 4. GGZ Rechtmatigheid 2017
 5. GGZ Rechtmatigheid 2018
 6. GGZ Rechtmatigheid 2019
 7. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 8. Jeugd Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

DBC's mogen niet worden geopend binnen 365 dagen na opening van eerdere DBC met zelfde hoofddiagnosegroep.

Regelgeving / beleid
GGZ 2014 & 2015
Een DBC is serieel als er een vervolg DBC is geopend binnen 365 dagen na opening van de vorige initiële of vervolg DBC. Het gaat om DBC's binnen dezelfde hoofddiagnosegroep. Voorbeeld; de DBC is gesloten, maar de patiënt komt binnen 365 dagen na het openen ervan terug in zorg met dezelfde diagnose binnen dezelfde hoofddiagnosegroep. Een behandelaar behandelt de patiënt en wil hiervoor nog zowel directe als indirecte tijd registreren. Omdat het gaat om de behandeling van dezelfde zorgvraag moet de DBC heropend worden. Het is wel toegestaan om een vervolg-DBC te openenen als gemotiveerd kan worden dat het niet gaat om het voortzetten van de vorige DBC, maar om een terugval. In dat geval moet een vervolg-DBC worden geopend met zorgtype exarcebatie/recidive (204).

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 2.3.2 en 2.3.3, p.11-12)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 2.3.2 en 2.3.3, p.11-13)

2014
In de volgende gevallen moet een vervolg-DBC geopend worden:
a. indien een (initiële of vervolg-)DBC 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is.
b. indien een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose, dient er een vervolg-DBC geopend te worden. 

(Bron: NR/CU-547, p.6) 

2015
In de volgende gevallen moet een vervolg-DBC geopend worden:
a. indien een (initiële of vervolg-)DBC 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is. Een vervolg-DBC met één van de volgende zorgtypen kan worden geopend:
- (langdurig periodieke) controle (201);
- voortgezette behandeling (202);
- uitloop (203).
b. indien een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande DBC, dient er een vervolg-DBC geopend te worden.


(Bron: NR/CU-556, p. 8)   

2016
Seriële zorgtrajecten
Hiervan is sprake als er verschillende diagnoses zijn waarvan één het meest dringend is (comorbiditeit) en het eerst behandeld wordt.

Opeenvolgende (seriële) zorgtrajecten
Er kan sprake zijn van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is (comorbiditeit). Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses. In een dergelijke situatie opent de hoofdbehandelaar eerst een initiële DBC en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële DBC en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt. We spreken dan van ‘opeenvolgende zorgtrajecten’. Deze vorm van opeenvolgend behandelen heet ook wel de ‘stepped care-systematiek’.

(Bron: NR/CU-565, p. 9, 38) 

2017
Seriële zorgtrajecten
Hiervan is sprake als er verschillende diagnoses zijn waarvan één het meest dringend is (comorbiditeit) en het eerst behandeld wordt.

Opeenvolgende (seriële) zorgtrajecten
Er kan sprake zijn van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is (comorbiditeit). Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses. In een dergelijke situatie opent de regiebehandelaar eerst een initiële DBC en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de regiebehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële DBC en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt. We spreken dan van ‘opeenvolgende zorgtrajecten’. Deze vorm van opeenvolgend behandelen heet ook wel de ‘stepped care-systematiek’.

(Bron: NR/REG-1734, p. 12, 43)

2018
2019
Interpretaties
 • DBC's met zorgtype 216 (voortgezette behandeling jeugd-ggz (wijziging gemeente)), zorgtype 147 (overgang vanuit de Jeugdwet) en zorgtype 150 (overgang naar DSM-5) zijn uitgesloten van signalering.
 • DBC's die volgen op een DBC die is afgesloten met sluitreden 10 (afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging) of sluitreden 20 (afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz) zijn uitgesloten van signalering 
Controle vorm

Deelwaarneming

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC geopend binnen 365 dagen na opening eerdere DBC met zelfde diagnosegroep (N1417)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in desbetreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:

 • 106 - Second opinion
 • 147 - Overgang vanuit de jeugdwet
 • 150 - overgang DSM-5
 • 204 - Exacerbatie/recidive
 • 216 - voortgezette behandeling jeugd-ggz
 • 301- Crisisinterventie zonder opname
 • 302 -Crisisinterventie met opname
Blauwepijl.png

3) DBC's met sluitredenen ongelijk aan:

 • sluitreden 10 (afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging)
 • sluitreden 20 (afsluiten vanwege overgang naar jeugd-ggz) 
Blauwepijl.png
4) DBC geopend binnen 365 dagen van startdatum eerdere DBC zonder
zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302)
met dezelfde diagnosegroep. In deze vergelijking worden tevens DBC’s geopend in het voorgaande jaar meegenomen


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.

ValueCareLogo2.png