DBC diagnostiek gevolgd door nieuwe DBC binnen acht weken na sluitingsdatum (N1367)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1367

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 23.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

DBC's diagnostiek die binnen 8 weken na sluitingsdatum worden gevolgd door een nieuwe reguliere DBC, zijn mogelijk onrechtmatig.

Regelgeving / beleid
2014
Nadat een DBC gesloten is kan een patiënt toch weer terug in zorg komen voor dezelfde diagnose. Er moet in dit geval een vervolg-DBC geopend worden als een patiënt binnen 365 dagen terugkomt in zorg voor dezelfde zorgvraag.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 2.3.2, p.11)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 2.3.2, p.11)
2016
4. De hoofdbehandelaar opent een vervolg-DBC als:
- een (initiële of vervolg-)DBC 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
- een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande DBC. Een alternatief is het heropenen van de DBC;
- als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd

Wanneer een DBC heropenen

Een afgesloten DBC kan worden heropend. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de patiënt bij dezelfde zorgaanbieder terug in zorg komt voor dezelfde zorgvraag als waarvan sprake was in de afgesloten DBC, en er zijn nog geen 365 dagen verstreken sinds de openingsdatum van die afgesloten DBC.

(Bron: NR/CU-565. p.8,31)

2017
Openen vervolg-dbc

5. De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:
- een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
- een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose, móet als de jaargrens dat mogelijk maakt de voorgaande dbc heropend worden.

(Bron: NR/REG-1734, p.10

Heropenen (initiële of vervolg) dbc

Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet – als de jaargrens dat mogelijk maakt- de voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

(Bron: NR/REG-1734, p. 34)

2018
2019
Interpretaties
  • Vervolg-dbc's met zorgtype exacerbatie/recidive (zorgtype 204) worden uitgesloten van de controle. In dergelijke gevallen is er sprake van terugval, en kan er terecht een nieuwe (vervolg)DBC worden geopend.
  • DBC's aansluitend aan diagnostische dbc's met volledige looptijd (365 dagen) worden uitgesloten van de controle.
  • DBC's met zorgtype 106 (second opinion) worden uitgesloten van de controle. 
Controle vorm

Data-analyse.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC diagnostiek gevolgd door nieuwe DBC binnen acht weken na sluitingsdatum (N1367)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's
Blauwepijl.png
2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar
Blauwepijl.png

3) DBC's met een productgroep uit de hoofdgroep 'diagnostiek'

Blauwepijl.png

4) DBC's waarbij binnen 8 weken na de sluitingsdatum een nieuwe DBC is geopend (niet zijnde een crisis-DBC, second opinion (106) of een vervolg-DBC met zorgtype exacerbatie/recidive, dan wel een DBC aansluitend aan diagnostische dbc's met volledige looptijd)

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Indien er een DBC binnen 8 weken na sluiting van de diagnostiek DBC is geopend, dient de diagnostiek DBC heropend en de nieuwe DBC gecrediteerd te worden.


ValueCareLogo2.png