DBC diagnostiek gevolgd door nieuwe DBC binnen acht weken na sluitingsdatum (N1367)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1367
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 23

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2020 - Parallelliteit en serialiteit
 2. SGGZ 2019 - Parallelliteit en serialiteit
 3. SGGZ 2018 - Parallelliteit en serialiteit
 4. SGGZ 2017 - Parallelliteit en serialiteit
 5. SGGZ 2016 - Parallelliteit en serialiteit
 6. SGGZ 2015 - Parallelliteit en serialiteit
 7. SGGZ 2014 - Parallelliteit en serialiteit
Samenvatting

DBC's diagnostiek die binnen 8 weken na sluitingsdatum worden gevolgd door een nieuwe reguliere DBC, zijn mogelijk onrechtmatig.

Wet- en regelgeving
2014
Nadat een DBC gesloten is kan een patiënt toch weer terug in zorg komen voor dezelfde diagnose. Er moet in dit geval een vervolg-DBC geopend worden als een patiënt binnen 365 dagen terugkomt in zorg voor dezelfde zorgvraag.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 2.3.2, p.11)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 2.3.2, p.11)
2016
4. De hoofdbehandelaar opent een vervolg-DBC als:
- een (initiële of vervolg-)DBC 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
- een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande DBC. Een alternatief is het heropenen van de DBC;
- als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd

Wanneer een DBC heropenen

Een afgesloten DBC kan worden heropend. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de patiënt bij dezelfde zorgaanbieder terug in zorg komt voor dezelfde zorgvraag als waarvan sprake was in de afgesloten DBC, en er zijn nog geen 365 dagen verstreken sinds de openingsdatum van die afgesloten DBC.

(Bron: NR/CU-565. p.8,31)

2017
Openen vervolg-dbc

De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:

 • een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
 • een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose, móet als de jaargrens dat mogelijk maakt de voorgaande dbc heropend worden.
 • als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.2 lid 5 (p.10)

Heropenen (initiële of vervolg) dbc
Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet – als de jaargrens dat mogelijk maakt- de voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.2.4 (p.34)

2018
Openen vervolg-dbc

De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:

 • een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
 • een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose móet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordt, de voorgaande dbc heropend worden.
 • als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.2 lid 5 (p.19)

Heropenen (initiële of vervolg) dbc
Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose moet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordtde voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

2018: NR/REG-1803a art. 5.1.2.4 (p.46)

2019
Openen vervolg-dbc

De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:

 • een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
 • een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose móet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordt, de voorgaande dbc heropend worden;
 • als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.2 lid 5 (p.19)

Heropenen (initiële of vervolg) dbc
Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose moet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordtde voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.2.4 (p.46)

2020
Openen vervolg-dbc

De regiebehandelaar opent een vervolg-dbc als:

 • een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is;
 • een patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande dbc. Echter, als een patiënt binnen 35 dagen terug komt met dezelfde diagnose móet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordt, de voorgaande dbc heropend worden;
 • als een zorgaanbieder de behandeling van een patiënt overneemt van een andere zorgaanbieder, nadat deze behandelaar een second opinion heeft uitgevoerd.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.2 lid 5 (p.18)

Heropenen (initiële of vervolg) dbc
Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose moet, tenzij de doorlooptijd van de dbc meer dan 365 dagen wordtde voorafgaande dbc heropend worden. Als de patiënt ongepland terug in zorg komt voor dezelfde primaire diagnose, maar de tussenliggende periode is meer dan 34 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden: openen van een nieuwe (vervolg-)dbc of heropenen van de dbc. Deze laatste mogelijkheid zal in de praktijk vooral worden toegepast als de dbc nog niet is gefactureerd.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.2.4 (p.45)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Vervolg-dbc's met zorgtype exacerbatie/recidive (zorgtype 204) worden uitgesloten van de controle. In dergelijke gevallen is er sprake van terugval, en kan er terecht een nieuwe (vervolg)DBC worden geopend.
 2. DBC's aansluitend aan diagnostische dbc's met volledige looptijd (365 dagen) worden uitgesloten van de controle.
 3. DBC's met zorgtype 106 (second opinion) worden uitgesloten van de controle.
Controle vorm

Data-analyse.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DBC diagnostiek gevolgd door nieuwe DBC binnen acht weken na sluitingsdatum (N1367)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's met een productgroep uit de hoofdgroep 'diagnostiek'

Blauwepijl.png

4) DBC's waarbij binnen 8 weken na de sluitingsdatum een nieuwe DBC is geopend (niet zijnde een crisis-DBC, second opinion (106) of een vervolg-DBC met zorgtype exacerbatie/recidive, dan wel een DBC aansluitend aan diagnostische dbc's met volledige looptijd)</span>

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Indien er een DBC binnen 8 weken na sluiting van de diagnostiek DBC is geopend, dient de diagnostiek DBC heropend en de nieuwe DBC gecrediteerd te worden.


ValueCareLogo2.png