DB(B)C met behandeling zonder diagnose (N1016)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N1016
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 12c

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2021 - DBC Kenmerken
 2. SGGZ 2020 - DBC Kenmerken
 3. SGGZ 2019 - DBC Kenmerken
 4. SGGZ 2018 - DBC Kenmerken
 5. SGGZ 2017 - DBC Kenmerken
 6. SGGZ 2016 - DBC Kenmerken
 7. SGGZ 2015 - DBC Kenmerken
 8. SGGZ 2014 - DBC Kenmerken
Samenvatting

DBC's met behandeling dienen een diagnose te bevatten.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Het derde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de DBC-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-IV-TR. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van DBC-Onderhoud die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. Het is verplicht een diagnose te registreren, behalve bij de  productgroepen crisis en diagnostiek. Hier geldt dat een diagnose niet verplicht is maar gewenst, indien mogelijk. Een vervolg-DBC heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de voorgaande (initiële) DBC. 
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het  juist typeren van de DBC. De DBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.18-27)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf: 3.1.3-3.3, p.19-29)

2016

2017
Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.
2018
Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.
2019
Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.
2020
Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.

De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR.De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting het artikel 5.1.3.4 Vastleggen diagnose.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.3.6

2021
Sinds 2017 wordt voor nieuwe zorgtrajecten de diagnose geclassificeerd in DSM-5. De DSM-5 diagnose wordt geconverteerd naar een bijbehorende DSM-IV diagnose. De registratie en bekostiging vinden nog conform DSM-IV plaats.

De regiebehandelaar voert de diagnoseclassificatie uit conform DSM-5. Voor de registratie en bekostiging moet de DSM-5 diagnose vertaald worden naar een DSM-IV-TR diagnose. De regiebehandelaar registreert de geclassificeerde DSM-5 diagnose en de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR.De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting het artikel 5.1.3.4 Vastleggen diagnose.

2020: NR/REG-2113a art. 5.1.3.4

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Crisis-DBC's zijn uitgesloten van deze controle omdat er geen diagnose gekoppeld hoeft te zijn.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “DB(B)C met behandeling zonder diagnose (N1016)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DB(B)C's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DB(B)C's met zorgtype ongelijk aan: 

 • 301 t/m 306
Blauwepijl.png
3) DB(B)C's waarop tenminste één behandelcontact (act_3) met directe tijd is geregistreerd
Blauwepijl.png
4) DB(B)C zonder gekoppelde diagnose

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is het verschil in waarde tussen de gedeclareerde productgroep en de productgroep waar de DBC - gezien de werkelijke diagnose - in zou vallen.

ValueCarelogo2022.png