Crisis DBC zonder (in)directe tijd op startdatum DBC (N2225)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2225
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

De controle signaleert crisis-DBC's waarbij op de openingsdatum geen direct patiëntgebonden tijd geregistreerd is.

Regelgeving / beleid

Het controlepunt ziet toe op de doelmatige registratie van crisis-DBC's en is niet direct terug te herleiden tot de nadere regels van de NZa.

2017
2018
2019
Interpretaties

Het meenemen van indirecte tijd is per instelling instelbaar. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis DBC zonder (in)directe tijd op startdatum DBC (N2225)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met zorgtype '301' of '302'

Blauwepijl.png

3) Op de openingsdatum is geen direct patiëntgebonden tijd geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3

Financiële impact

De financiële impact is de waardeverandering van de mogelijk ondoelmatig geopende crisis DBC.

ValueCareLogo2.png