Crisis DBC geopend zonder dat er sprake is van een crisissituatie (N9310): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
(6 tussenliggende revisies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 10: Regel 10:
 
===== Samenvatting =====
 
===== Samenvatting =====
  
Tekst samenvatting norm
+
Het risicogebied Crisissituatie wordt gecontroleerd door middel van een deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of met het openen van de crisis-DBC is voldaan aan gestelde voorwaarden [1]
 +
<div><br/><div id="ftn1"></div></div>
 +
 
  
 
===== Regelgeving / beleid =====
 
===== Regelgeving / beleid =====
Regel 32: Regel 34:
 
! 2020
 
! 2020
 
|-
 
|-
| <br/>
+
|  
 +
<u>304: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget</u><br/>Als een patiënt nieuw is voor crisiszorg, opent u een crisis-dbc binnen budget (zorgtpe 303). U opent pas een nieuwe crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304) als de crisistermijn binnen budget voorbij is, maar de crisis nog niet voorbij is.<br/>''Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2021 pag.26/27''
 +
 
 
|}
 
|}
  
===== Randvoorwaarden =====
+
===== Controlemassa =====
 +
 
 +
Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:<br/>Alle DBC’s geopend in de voorgaande maand met zorgtype 304, 305 en 306 aangevuld met DBC’s met hetzelfde zorgtype die niet in de controlemassa van voorgaande maanden hebben gezeten omdat er een actie opstond op een van de data-analyses (N1602, N1458 of N2234)''<span dir="auto"></span>''
 +
 
 +
 
 +
===== Controlevragen =====
 +
 
 +
In de deelwaarneming worden de volgende vragen beantwoord: 1. Is sprake van een crisissituatie bij het openen van de crisis-DBC? 2. Loopt de crisis-DBC parallel aan een reguliere klinische DBC? Deze vraag wordt automatisch beantwoord door ValueCare. 3. Is de crisisdienst ingezet? 4. Heeft de crisisdienst crisiszorg geleverd? 5. Wat is het eindoordeel? (was er aanleiding voor het rechtmatig openen van een crisis-DBC?)<br/><br/>Indien het antwoord op vraag 1 ‘Ja’ is, dan worden vraag 2 t/m 5 beantwoord Is het antwoord op vraag 1 ‘Nee’, dan volstaat het beantwoorden van vraag 5.<br/>
 +
 
 +
===== Deelwaarneming =====
 +
 
 +
Omvang deelwaarneming:<br/>Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar.<br/><br/>De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.<br/>Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding&nbsp; van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.
  
Crisis DBC komt niet voor op een van de onderstaande data-analyses:
+
===== Interpretaties =====
  
''<span dir="auto">Crisis-DBC zonder tijd psychiater (N1602)</span><br/>''
+
[1] Een crisis-DBC wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.
  
''<span dir="auto">Crisis-DBC zonder tijd regiebehandelaar (N2234)</span>''
+
[2]&nbsp;Ten aanzien van de nieuwe W&R voor crisis wordt in de controlemassa van de deelwaarneming enkel DBC’s met zorgtype 304, 305 en 306 meegenomen. Zorgtype 303 is een binnen budget afspraak en het verantwoordingskader is niet beschikbaar.
  
 
===== Programmeerbare norm =====
 
===== Programmeerbare norm =====

Versie van 30 jun 2020 om 14:00

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N9310
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Het risicogebied Crisissituatie wordt gecontroleerd door middel van een deelwaarneming. Met de deelwaarneming moet vastgesteld worden of met het openen van de crisis-DBC is voldaan aan gestelde voorwaarden [1]Regelgeving / beleid
2018
NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554 Paragraaf 1.3, lid j: Een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De acute situatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.
2019
2020

304: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget
Als een patiënt nieuw is voor crisiszorg, opent u een crisis-dbc binnen budget (zorgtpe 303). U opent pas een nieuwe crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304) als de crisistermijn binnen budget voorbij is, maar de crisis nog niet voorbij is.
Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2021 pag.26/27

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:
Alle DBC’s geopend in de voorgaande maand met zorgtype 304, 305 en 306 aangevuld met DBC’s met hetzelfde zorgtype die niet in de controlemassa van voorgaande maanden hebben gezeten omdat er een actie opstond op een van de data-analyses (N1602, N1458 of N2234)


Controlevragen

In de deelwaarneming worden de volgende vragen beantwoord: 1. Is sprake van een crisissituatie bij het openen van de crisis-DBC? 2. Loopt de crisis-DBC parallel aan een reguliere klinische DBC? Deze vraag wordt automatisch beantwoord door ValueCare. 3. Is de crisisdienst ingezet? 4. Heeft de crisisdienst crisiszorg geleverd? 5. Wat is het eindoordeel? (was er aanleiding voor het rechtmatig openen van een crisis-DBC?)

Indien het antwoord op vraag 1 ‘Ja’ is, dan worden vraag 2 t/m 5 beantwoord Is het antwoord op vraag 1 ‘Nee’, dan volstaat het beantwoorden van vraag 5.

Deelwaarneming

Omvang deelwaarneming:
Het aantal dossiers en frequentie kan per instelling afwijken o.b.v. risico-classificatie en afspraken met de representerende zorgverzekeraar.

De steekproefaantallen worden vastgelegd in Valuecare. De deelwaarneming representeert het aantal dossiers dat is aangegeven bij de steekproefinstellingen.
Het staat een GGZ-aanbieder vrij om te kiezen voor een geautomatiseerde uitbereiding  van de steekproef wanneer er een geconstateerde fout in de deelwaarneming voorkomt.

Interpretaties

[1] Een crisis-DBC wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

[2] Ten aanzien van de nieuwe W&R voor crisis wordt in de controlemassa van de deelwaarneming enkel DBC’s met zorgtype 304, 305 en 306 meegenomen. Zorgtype 303 is een binnen budget afspraak en het verantwoordingskader is niet beschikbaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis DBC geopend zonder dat er sprake is van een crisissituatie (N9310)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Crisis DBC geopend in betreffende maand


Logica: 1

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png