Crisis-DBC zonder tijd regiebehandelaar (N2234)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2234
Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Crisis-DBC's zonder (in)directe tijd van iemand die op dat moment regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2017
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

(Bron: NR/REG-1734, p. 19)

2018
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

(Bron: NR/REG-1803, p. 28)

2019
Interpretaties
  • Bij de bepaling van de regie-/hoofdbehandelaar wordt uitgegaan van de regie-/hoofdbehandelaar ten tijde van het contact in kwestie. Er wordt dus rekening gehouden met regie-/hoofdbehandelaarhistorie.
  • Er worden geen eisen gesteld aan het type activiteit waarop directe tijd wordt geschreven door de regie-/hoofdbehandelaar.
  • Een DBC is een Jeugd DBC als de client op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
  • Voor zorgtype 301 (crisis zonder opname) is minimaal indirecte tijd van de regiebehandelaar gewenst. 
  • Voor zorgtype 302 (crisis met opname) is minimaal directe tijd van de regiebehandelaar gewenst.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC zonder tijd regiebehandelaar (N2234)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's van zorgtype 301 of 302 uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) DBC bevat geen (in)directe tijd van iemand die op dat moment
regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png