Crisis-DBC zonder tijd psychiater (N1602)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1602

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 2.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2015
 2. GGZ Rechtmatigheid 2016
 3. GGZ Rechtmatigheid 2017
 4. GGZ Rechtmatigheid 2018
 5. GGZ Rechtmatigheid 2019
 6. Jeugd Rechtmatigheid 2015
 7. Jeugd Rechtmatigheid 2016
 8. Jeugd Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Crisis-DBC's zonder verblijf zonder directe óf indirecte tijd van iemand die op dat moment regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2015
de hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt waarvoor wordt gedeclareerd. Indien er sprake is van een vervolg-DBC, dan geldt de NZa-regelgeving van verplicht directe tijd van de hoofdbehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de hoofdbehandelaar besteed te zijn.

(Bron: NR/CU-556, p. 17)

Artikel 3.3

Nieuw is de bepaling in 3.3 onder 1d: er is een uitzondering gemaakt voor crisis-DBC’s zonder verblijf. Voor deze DBC’s geldt dat de eis niet dat de hoofdbehandelaar directe tijd moet hebben geschreven. In de praktijk zijn er namelijk ook contacten waarbij de hoofdbehandelaar enkel indirecte tijd levert. De eis dat de DBC niet enkel indirecte tijd mag bevatten geldt uiteraard wel. Deze wijziging is ook doorgevoerd in de regeling over 2014. 

(Bron: NR/CU/556, p. 32).

2016
de hoofdbehandelaar heeft voor het stellen van een diagnose direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Indien er sprake is van een vervolg-DBC of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de hoofdbehandelaar niet. Voor crisis-DBC’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de hoofdbehandelaar besteed te zijn. 

(Bron: NR/CU-565, p.16)

2017
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. 

(Bron: NR/REG-1734, p. 19)

Bij een crisis-DBC wordt altijd een psychiater geconsulteerd. Hiervoor is geen direct patiëntcontact noodzakelijk. 

(Brond: Model Kwaliteitsstatuut, p. 19)


2018
2019
Interpretaties
 • Bij de bepaling van de regie-/hoofdbehandelaar wordt uitgegaan van de regie-/hoofdbehandelaar ten tijde van het contact in kwestie. Er wordt dus rekening gehouden met regie-/hoofdbehandelaarhistorie. (tot 2017)
 • Er worden geen eisen gesteld aan het type activiteit waarop directe of indirecte tijd wordt geschreven door de regie-/hoofdbehandelaar. (tot 2017)
 • Een DBC is een Jeugd DBC als de client op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212). (tot 2017)
 • Vanaf 2017: De standaardcontrole controleert tijd van de psychiater. Toegestane beroepen conform eigen kwaliteitsstatuut zijn instelbaar. 
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC zonder tijd psychiater (N1602)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's van zorgtype "Crisisinterventie zonder opname" (301)  en "Crisisinterventie met opname" (302) uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) DBC bevat geen directe óf indirecte tijd van een psychiater


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png