Crisis-DBC zonder crisissituatie (N1627)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1627

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2014: 43
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2015: C - 2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2016: C - 2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2017: C - 2
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2018: C - 2

Behoort tot Normenkader
 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015
 3. GGZ Zelfonderzoek 2016
 4. GGZ Zelfonderzoek 2017
 5. GGZ Zelfonderzoek 2018
Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014
Uitzondering

Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.

Doelstelling van het controlepunt

Vaststellen dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554 Paragraaf 1.3, lid j: Een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De acute situatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

Controlemassa

Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toetsingskader

Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig. Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende: Kon de crisisdienst weten of er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact) is er geen sprake van een crisis-DBC. Vb: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst aangeeft dat er geen sprake is van cisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis DBC gedeclareerd worden. LET OP: voor het openen van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC
óf
 • Het waardeverschil tussen de crisis-DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter vervanging gedeclareerd kan worden
 • De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556 Paragraaf 1.3, lid g crisis-DBC: een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De acute situatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype 301 of 302

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

Als uit de registratie blijkt dat het crisisteam niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig. Als uit de registratie blijkt dat het crisisteam is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende: Kon de crisisdienst weten of er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact) is er geen sprake van een crisis-DBC.

Voorbeeld: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst aangeeft dat er geen sprake is van crisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis-DBC gedeclareerd worden.

Er kan geen sprake zijn van een crisis-DBC als de betreffende cliënt ten tijde van de opening van de crisis-DBC binnen de klinische setting. Per cliënt dient de vraag beantwoord te worden of cliënt was opgenomen bij het openen van een crisis-DBC.

LET OP: voor het openen van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing. De beschikbaarheidscomponent crisis vervalt bij omzetting naar een reguliere DBC.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC
óf
 • Het waardeverschil tussen de crisis-DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter vervanging gedeclareerd kan worden
 • De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2016
Uitzondering

Dit controlepunt hoeft enkel uitgevoerd te worden indien uit controlepunt 16 is gebleken dat de aanbieder crisiszorg levert via een 24-uurs-crisisdienst.

Doelstelling van het controlepunt

Vaststellen dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.

Deze doelstelling is gericht op: Gepast gebruik

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554 Paragraaf 1.3, lid j: Een crisis-DBC wordt geopend in een acute situatie die direct ingrijpen noodzakelijk maakt teneinde direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De acute situatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening.

Controlemassa

Alle DBC’s die in de productgroep categorie crisis vallen

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toetsingskader

Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig. Indien uit de registratie blijkt dat het crisisteam is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende: Kon de crisisdienst weten of er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact) is er geen sprake van een crisis-DBC. Vb: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst aangeeft dat er geen sprake is van cisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis DBC gedeclareerd worden. LET OP: voor het openen van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing.

Definities relevante terminologie

Berekening financiële impact

 • De financiële impact is de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC
óf
 • Het waardeverschil tussen de crisis-DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter vervanging gedeclareerd kan worden
 • De financiële impact wordt op macro-niveau gecorrigeerd 
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2017

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1734, pagina 3

Paragraaf 1.3 Lid g: crisis-DBC: een crisis-DBC wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen nodig maakt om direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening. Alleen instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie mogen een crisis-DBC openen;

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

Alle DBC’s Waarvan het zorgtype 301 of 302 is

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

Als uit het dossier blijkt dat de crisisdienst niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig. Als uit het dossier blijkt dat de crisisdienst is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende: Kon de crisisdienst weten dat er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact), is er geen sprake van een crisis-DBC. Voorbeeld: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst aangeeft dat er geen sprake is van een crisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis-DBC gedeclareerd worden. In situaties waarbij een crisis-DBC wordt geopend terwijl op die dag de cliënt klinisch verblijft, moet op casusniveau worden toegelicht waarom er is gekozen voor het openen van een crisis-DBC i.p.v. opschaling binnen een klinische setting.

LET OP: voor het declareren van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing (inclusief mogelijke uitzonderingssituaties. Zie controlepunt A-1.1). De beschikbaarheidscomponent crisis vervalt bij omzetting naar een reguliere DBC. Als een crisis-DBC is gedeclareerd voor de inzet van een Intensive Home Treatment (IHT) team, moet dit te allen tijde op casusniveau te worden toegelicht.

Definities relevante terminologie

Financiële afwikkeling resultaten

 • De financiële impact is
  • de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC óf
  • het waardeverschil tussen de crisis-DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter vervanging gedeclareerd kan worden
 • De financiële impact wordt op macroniveau gecorrigeerd.
Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2018
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er bij crisis-DBC’s daadwerkelijk sprake is van een crisissituatie.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/REG-1803/1803a, pagina 6 en 26

1. Begripsbepalingen
Crisis-dbc: Een crisis-dbc wordt geopend in een crisissituatie. Een crisissituatie is een acute situatie die direct ingrijpen nodig maakt om direct gevaar voor de persoon of de omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen. De crisissituatie kan het gevolg zijn van een geestesstoornis d.w.z. een ernstige stoornis van het oordeelsvermogen, in het bijzonder een psychotische toestand waarbij het handelen voortkomt uit hallucinaties of waanvoorstellingen, acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van een organische hersenaandoening

5.1.6 Crisis-dbc
1. Alleen instellingen met een 24-uurs crisisdienst met een regionale functie mogen in het geval van een crisisinterventie een dbc openen waarop crisisactiviteiten geschreven kunnen worden. De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren.

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarvan het zorgtype 301 of 302 is

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

Als uit het dossier blijkt dat de crisisdienst niet is ingezet, dan is de crisis-DBC onrechtmatig.

Als uit het dossier blijkt dat de crisisdienst is opgeroepen, maar op locatie blijkt dat er geen sprake is van een crisissituatie, dan geldt het volgende:
Kon de crisisdienst weten dat er geen sprake is van een crisissituatie? Als er zorg geleverd is conform de eisen uit de nadere regel is er sprake van een crisis-DBC. Als de crisisdienst wel uitgerukt is, maar uiteindelijk geen zorg heeft geleverd (geen direct patiëntgebonden contact), is er geen sprake van een crisis-DBC.
Voorbeeld: De situatie waarbij de huisartsenpost belt met de crisisdienst voor advies en de crisisdienst aangeeft dat er geen sprake is van een crisissituatie, is een situatie waarin men vooraf weet dat er geen sprake is van crisiszorg conform de nadere regel. In dergelijke gevallen kan uiteraard geen crisis-DBC gedeclareerd worden.

In situaties waarbij een crisis-DBC wordt geopend terwijl op die dag de cliënt klinisch verblijft, moet op casusniveau worden toegelicht waarom er is gekozen voor het openen van een crisis-DBC i.p.v. opschaling binnen een klinische setting.

Benoem in de toelichting op casusniveau per DBC minimaal altijd het volgende element:

 • Acute situatie: Beschrijving van de acute crisissituatie waarvoor de crisis-DBC is geopend.

Andere elementen die u in toelichting zou kunnen benoemen om het reviewproces te versnellen, zijn:

 • Betrokken instanties: Huisarts, politie betrokken in aanloop et cetera?
 • Voorgeschiedenis: Eerdere behandelingen/trajecten, (on)bekende patiënt, et cetera.

LET OP: voor het declareren van een reguliere DBC ter vervanging van de crisis-DBC moet voldaan worden aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van verwijzing (inclusief mogelijke uitzonderingssituaties. Zie controlepunt A-1.1). De beschikbaarheidscomponent crisis vervalt bij omzetting naar een reguliere DBC.
Als een crisis-DBC is gedeclareerd voor de inzet van een Intensive Home Treatment (IHT) team, moet dit te allen tijde op casusniveau te worden toegelicht.

Definities relevante terminologie

Interpretaties
Er zijn geen interpretatie keuzes gemaakt. 

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Crisis-DBC zonder crisissituatie (N1627)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype DBC gelijk aan zorgtypes:
301: Crisisinterventie zonder opname
302: Crisisinterventie met opname

Blauwepijl.png

3) Uit het dossier blijkt niet dat er sprake is van een crisissituatie


Controlemassa bepaald door data-analyse

Beoordeling op basis van het dossier

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact
 • De financiële impact is
  • de waarde van de onrechtmatig gedeclareerde crisis-DBC óf
  • het waardeverschil tussen de crisis-DBC en de reguliere DBC die onder bepaalde voorwaarden ter vervanging gedeclareerd kan worden
 • De financiële impact wordt op macroniveau gecorrigeerd.

ValueCareLogo2.png